Хэрэв та хүснэгт дэх зарим бичлэгийг эсвэл мэдээллийн бааз дахь зарим хүснэгтийг андуурч устгасан бол устгасан бичлэг эсвэл хүснэгтийг дараах байдлаар сэргээх боломжтой. DataNumen SQL Recovery, дараахь зүйлийг дагаж мөрдөнө алхам алхмаар удирдамж.

Хасагдаагүй бичлэгүүдийн хувьд тэдгээр нь устгагдахаас өмнөх дарааллаар гарч ирэхгүй байж магадгүй тул сэргээгдсэний дараа та эдгээр устгагдаагүй бичлэгүүдийг олохын тулд SQL хэллэгүүдийг ашиглах хэрэгтэй болно.

Хассан хүснэгтүүдийн хувьд нэрийг нь сэргээх боломжгүй бол тэдгээрийг "Recovered_Table1", "Recovered_Table2" гэх мэтээр нэрлэх болно.