DataNumen SQL Recovery Өрсөлдөөнт харьцуулалт

Тэмдэглэл: Мost тестийн тохиолдлуудын мэдээллийн файлыг татаж авах боломжтой. Маш том хэмжээтэй файлуудын хувьд та үүнийг авах боломжтой бидэнд хүсэлт илгээх.
Мөн бид туршилт, статистикийн талаархи технологийн бүхий л нарийвчилсан мэдээллийг өгч, харьцуулалт шударга байгаа эсэхийг баталгаажуулах боломжтой.

DataNumen SQL Recovery 5.4 SQL Server
DBCC CHECKDB &
ШАЛГАХ ХҮСНЭЛТ
Сэргээх SQL Server 4.7 Цөмийн SQL мэдээллийн санг засах, сэргээх хэрэгсэл 13.5.1 Оддын Финикс SQL сэргээх 5.0 SQL мэдээллийн сан засах хэрэгсэл 6.0 Сэргээх хэрэгслүүдийн талаар SQL Server 2.1.5 ApexSQL сэргээх 2014.01.1112 SysTools SQL сэргээх 6 QuickData БСХС-ийн нөхөн сэргээх 5.5 Түргэн сэргээх SQL Server SQL мэдээллийн баазыг сэргээхэд зориулсан 12.03

Сэргээх хэмжээ

Сэргээх дундаж түвшин * 92.60% 1.27% 8.78% 8.88% 8.88% 8.88% 63.24% 8.81% 8.88% 8.88% 3.80% 10.72%
Кейс 1
(5МБ-ийн ялзарсан БСХС-ийн файл SQL Server 2005 формат)
88.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 86.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Кейс 2
(50МБ-ийн ялзарсан БСХС-ийн файл SQL Server 2005 формат)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Кейс 3
(100МБ-ийн ялзарсан БСХС-ийн файл SQL Server 2008 формат)
100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Кейс 4
(500МБ-ийн ялзарсан БСХС-ийн файл SQL Server 2008 формат)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Кейс 5
(1GB авлигад орсон БСХС-ийн файл SQL Server 2008R2 формат)
100.00% 0.00% 0.18% 0.18% 0.18% 0.20% 53.28% 0.00% 0.20% 0.20% 0.00% 0.20%
Кейс 6
(2GB авлигад орсон БСХС-ийн файл SQL Server 2008R2 формат)
100.00% 0.00% 49.60% 50.60% 50.60% 50.60% 53.26% 50.10% 50.60% 50.60% 0.00% 69.00%
Кейс 7
(4GB авлигад орсон БСХС-ийн файл SQL Server 2012 формат)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Кейс 8
(8GB авлигад орсон БСХС-ийн файл SQL Server 2012 формат)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Кейс 9
(10GB авлигад орсон БСХС-ийн файл SQL Server 2014 формат)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 78.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Кейс 10
(15GB авлигад орсон БСХС-ийн файл SQL Server 2012 формат)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OS дэмжих

32bit Windows
(Windows XP/Vista/7/8/Server2003/Server 2008/Server2012)
Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Windows Vista-г дэмждэггүй Windows XP /
2003 сервер
дэмжигдэхгүй
Тийм Тийм Тийм Тийм
64bit Windows
(Windows XP/Vista/7/8/Server2003/Server 2008/Server2012)
Тийм Тийм Windows 8-ийг дэмждэггүй Тийм Тийм Тийм Windows Server 2008 / Vista-г дэмждэггүй Windows
2003 сервер
дэмжигдэхгүй
Тийм Тийм Тийм Тийм

SQL Server дэмжлэг үзүүлэх

32bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм
64bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Тийм Тийм SQL Server 2014 дэмжигдээгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм

Оролт / гаралтын файлын форматыг дэмжих

32bit-ээр үүсгэсэн MDF файлыг оруулна уу SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм SQL
Сервер 2008R / 2012 /
2014
дэмжигдэхгүй
Тийм
64bit-ээр үүсгэсэн MDF файлыг оруулна уу SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм SQL
Сервер 2008R / 2012 /
2014 дэмжигдээгүй
Тийм
БСХС-ийн формат болон SQL энгийн текст форматтай файлыг гаргана Тийм SQL энгийн
текстийг дэмждэггүй
Тийм Тийм БСХС-ийг дэмждэггүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм БСХС-ийг дэмждэггүй Тийм

Том БСХС-ийн файлын дэмжлэг

16 TB хэмжээтэй БСХС-ийн файлуудыг сэргээнэ үү Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй

Объектуудыг сэргээх чадвар

Хүснэгтүүдийн бүтэц, өгөгдлийг сэргээнэ үү Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм
Бүх өгөгдлийн төрлийг дэмжих XML төрлийг дэмждэггүй Тийм XML төрлийг дэмждэггүй XML төрлийг дэмждэггүй XML төрлийг дэмждэггүй ntext, nvariant,
sql_variant, varbinary
болон
XML төрлийг дэмждэггүй
Тийм Тийм ntext, nchar,
нварчар,
varbinary,
sql_variant,
xml төрөл
дэмжигдэхгүй
ntext, nchar,
нварчар,
varbinary,
sql_variant,
xml төрөл
дэмжигдэхгүй
ntext, nvarchar,
varchar, текст,
жижиг мөнгө,
зураг,
xml төрөл
дэмжигдэхгүй
xml төрлийг дэмждэггүй
Сийрэг баганыг дэмжих Тийм Тийм Тийм
(зөвхөн дэмжлэг SQL Server 2008 формат)
Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
Устгасан бичлэгүүдийг сэргээх Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй
БСХС болон түүнтэй холбоотой NDF файлуудыг багтаасан олон файлыг сэргээнэ үү Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй

Бусад боломжууд

Уян диск гэх мэт эвдэрсэн медиа дээрх БСХС-ийн файлуудыг засах дэмжлэг, Zip диск, CDROM гэх мэт. Тийм Тийм Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм
БСХС-ийн багц файлыг засах дэмжлэг. Тийм Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Зарим хайлтын шалгуурын дагуу локал компьютер дээр засах БСХС файлуудыг хайж олох, сонгоход дэмжлэг үзүүлэх. Тийм Үгүй Тийм Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Windows Explorer-тэй нэгтгэхийг дэмждэг тул Windows Explorer-ийн контекст цэсээр БСХС файлыг хялбархан засах боломжтой. Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Чирэх, буулгах ажиллагааг дэмжих. Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй
Дэмжлэгийн тушаалын мөр (DOS хүлээх мөр) параметрүүд. Тийм Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй