MS Office MS Office файл сэргээх програм

DataNumen Access Repair Шигтгээ

DataNumen Access Repair

Авлигад өртсөн Microsoft Access мэдээллийн санг (.mdb ба .accdb файлууд) засах, сэргээх.

Дэлгэрэнгүй
DataNumen Excel Repair Шигтгээ

DataNumen Excel Repair

Microsoft Excel xls, xlw, xlsx файлуудыг гэмтээж, гэмтсэн файлуудыг засах, сэргээх.

Дэлгэрэнгүй
DataNumen Word Repair Шигтгээ

DataNumen Word Repair

Авлигад өртсөн Microsoft Word баримт бичгийг (.doc ба .docx файлууд) засах, сэргээх.

Дэлгэрэнгүй
DataNumen PowerPoint Recovery Шигтгээ

DataNumen PowerPoint Recovery

Авлигад нэрвэгдсэн Microsoft-ийг засах, сэргээх PowerPoint .pptx файлууд.

Дэлгэрэнгүй