Data Recovery Suite Мэдээлэл сэргээх нэгдсэн багц

DataNumen Office Repair Шигтгээ

DataNumen Office Repair

Microsoft Access, Excel, Word, Outlook, зэрэг Microsoft Office програмуудад зориулсан өгөгдлийг сэргээх багц PowerPoint.

Дэлгэрэнгүй
DataNumen Archive Repair Шигтгээ

DataNumen Archive Repair

Архивын өгөгдлийг сэргээх багц, үүнд авлигад нэрвэгдсэн хүмүүсийг сэргээх хэрэгслүүд орно Zip болон SFX архив, RAR архив, Unix TAR архив болон Microsoft CAB архив.

Дэлгэрэнгүй
DataNumen Database Recovery Шигтгээ

DataNumen Database Recovery

Мэдээллийн санг сэргээх багц, үүнд авлигад өртсөн Microsoft Access мэдээллийн санг сэргээх хэрэгслүүд болон DBF өгөгдлийн сан.

Дэлгэрэнгүй