Өгөгдлийн сан Мэдээллийн сан сэргээх програм

DataNumen SQL Recovery Шигтгээ

DataNumen SQL Recovery

Авлигад идэгдсэн Майкрософтыг засах SQL Server БСХС-ийн мэдээллийн сан.

Дэлгэрэнгүй
DataNumen DBF Repair Шигтгээ

DataNumen DBF Repair

Авлигатай dBase, FoxBase, FoxPro болон Visual FoxPro-г засах DBF файлууд.

Дэлгэрэнгүй
DataNumen Oracle Recovery Шигтгээ

DataNumen Oracle Recovery

Авлигын хэргийг сэргээнэ үү Oracle DBF мэдээллийн баазын файлууд.

Дэлгэрэнгүй