Microsoft Excel програмыг ашиглан авлигад өртсөн Excel xls эсвэл xlsx файлыг нээхэд янз бүрийн алдааны мэдэгдлүүд гарч ирэх бөгөөд энэ нь таны толгойг эргүүлж магадгүй юм. Тиймээс энд гарч болзошгүй бүх алдааг тэдгээрийн давтамжаар нь эрэмбэлж жагсаахыг хичээх болно. Та манай Excel сэргээх хэрэгслийг ашиглаж болно DataNumen Excel Repair авлигад өртсөн Excel файлыг засах. Доор бид 'filename.xlsx' ашиглан таны завхралтай Excel файлын нэрийг илэрхийлэх болно.