Байгууллагын шийдлийн түншүүд бол түлхүүр юм DataNumenийн аж ахуйн нэгжийн шийдлүүдийн цар хүрээг өргөжүүлэх санаачлагууд. DataNumen болон түүний түншүүд мэдээллийн гамшгийн алдагдлыг бууруулах, үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх, үйлчлүүлэгчдийнхээ туршлагыг дээшлүүлэхэд шаардлагатай нөөц, мэргэжлийн байгууллагуудыг хангаж өгдөг.

Хэрэв бидэнтэй холбоо барина уу тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг DataNumen аж ахуйн нэгжийн шийдлийн түншүүд.