Microsoft Word програмыг ашиглан авлигад өртсөн Word баримт бичгийг нээхэд янз бүрийн алдааны мэдэгдлүүд гарч ирэх бөгөөд энэ нь таны толгойг эргүүлж магадгүй юм. Тиймээс энд гарч болзошгүй бүх алдааг тэдгээрийн давтамжаар нь эрэмбэлж жагсаахыг хичээх болно. Алдаа тус бүрийн хувьд бид түүний шинж тэмдгийг тодорхойлж, нарийн шалтгааныг тайлбарлаж, жишээ файл болон Word сэргээх хэрэгслээр тогтоосон файлыг өгөх болно. DataNumen Word Repair, ингэснээр та тэдгээрийг илүү сайн ойлгож чадна. Доор бид 'filename.docx' ашиглан таны авлигад өртсөн Word баримт бичгийн файлын нэрийг илэрхийлэх болно.