Нээлттэй хэрэгслээр зорчих тасалбар

Зөвшөөрөгдсөн файлын өргөтгөлүүд: .jpg, .gif, .jpeg, .png,.zip, .doc, .docx, .xls, .xlsx,.rar,.pdf, .log, .txt, .xml

Доорх зурган дээр харж буй тэмдэгтүүдийг заасан текст хайрцагт оруулна уу. Энэ нь автоматаар оруулахаас урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай юм.

Болих