അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ അംഗത്വം

DataNumen അന്താരാഷ്ട്ര കൈമാറ്റത്തിനും സഹകരണത്തിനും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകളുമായി നിരവധി അംഗത്വങ്ങളും പങ്കാളിത്തവുമുണ്ട്. ഇവിടെ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നു, പക്ഷേ DataNumen സോഫ്റ്റ്വെയർ, കോമൺ‌വെൽ, പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക ഇടപഴകൽ എന്നീ മേഖലകളിലെ മറ്റ് സംരംഭങ്ങളിലും പങ്കാളിത്തത്തിലും വ്യാപകമാണ്.

സോഫ്റ്റ്വെയർ & ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ

സോഫ്റ്റ്വെയർ & ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ most സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്ക വ്യവസായത്തിനായുള്ള പ്രധാന ട്രേഡ് അസോസിയേഷനുകൾ. പ്രമുഖ കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ ബന്ധങ്ങൾ, ബിസിനസ് വികസനം, കോർപ്പറേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം, ബ property ദ്ധിക സ്വത്തവകാശ സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ ആഗോള സേവനങ്ങൾ SIIA നൽകുന്നു.

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ വെണ്ടർമാരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ വെണ്ടർമാരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ

എല്ലാവർക്കുമായി മികച്ച സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും പരിശീലനങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അവരുടെ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർമാർ, വിപണനക്കാർ, വിതരണക്കാർ, ചില്ലറ വ്യാപാരികൾ എന്നിവരുടെ ഒരു സഹകരണമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെണ്ടേഴ്സ് (OISV). സമത്വം, ജനാധിപത്യം, സത്യസന്ധത, ഐക്യദാർ and ്യം, ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നീ മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒ.ഐ.എസ്.വി.

സോഫ്റ്റ്വെയർ വ്യവസായ പ്രൊഫഷണലുകൾ

സോഫ്റ്റ്വെയർ വ്യവസായ പ്രൊഫഷണലുകൾ

2400 രാജ്യങ്ങളിലായി 93 അംഗങ്ങളുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വ്യവസായത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വ്യവസായ പ്രൊഫഷണലുകൾ.

അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഫഷണലുകൾ

അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഫഷണലുകൾ

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ വ്യവസായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷനാണ് AISIP. എംost AISIP അംഗങ്ങൾ അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറും സേവനങ്ങളും വിൽക്കുകയും വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ വിലയേറിയതും മൂല്യവത്തായതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ സോഫ്റ്റ്വെയർ സഹകരണ

വിദ്യാഭ്യാസ സോഫ്റ്റ്വെയർ സഹകരണ

ഡെവലപ്പർമാർ, പ്രസാധകർ, വിതരണക്കാർ, വിദ്യാഭ്യാസ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോക്താക്കൾ എന്നിവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോർപ്പറേഷനാണ് ESC (വിദ്യാഭ്യാസ സോഫ്റ്റ്വെയർ സഹകരണ).

ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡാറ്റ റിക്കവറി അസോസിയേഷൻ

ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡാറ്റ റിക്കവറി അസോസിയേഷൻ

ഐ‌പി‌ഡി‌ആർ‌എ (ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡാറ്റ റിക്കവറി അസോസിയേഷൻ) സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകളെയും വ്യക്തികളെയും സഹായിക്കുന്നതിനാണ്ost യോഗ്യതയുള്ള, പരിചയസമ്പന്നരായ, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഡാറ്റാ റിക്കവറി കമ്പനിയുടെ നേർക്കുനേരെ ഡാറ്റ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഡാറ്റ.