മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് ഡാറ്റാബേസിലെ സിസ്റ്റം ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ആമുഖം

ഒരു എം‌ഡി‌ബി ഡാറ്റാബേസിൽ‌, ഡാറ്റാബേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിരവധി സിസ്റ്റം പട്ടികകൾ‌ ഉണ്ട്. ഈ സിസ്റ്റം പട്ടികകളെ സിസ്റ്റം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് തന്നെ പരിപാലിക്കുകയും സ്ഥിരമായി സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവ കാണിക്കാൻ കഴിയും:

  1. “ഉപകരണങ്ങൾ | തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓപ്ഷനുകൾ ”പ്രധാന മെനുവിൽ നിന്ന്.
  2. “കാണുക” ടാബിൽ “സിസ്റ്റം ഒബ്ജക്റ്റുകൾ” ഓപ്ഷൻ പ്രാപ്തമാക്കുക.
  3. മാറ്റങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ “ശരി” ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

അതിനുശേഷം, അല്പം മങ്ങിയ ഐക്കൺ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം പട്ടികകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും.

എല്ലാ സിസ്റ്റം പട്ടികകളുടെയും പേരുകൾtarഒരു “MSys” പ്രിഫിക്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് ടി. സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി, ഒരു പുതിയ എം‌ഡി‌ബി ഫയൽ‌ സൃഷ്‌ടിക്കുമ്പോൾ‌ ആക്‌സസ് ഇനിപ്പറയുന്ന സിസ്റ്റം പട്ടികകൾ‌ സൃഷ്‌ടിക്കും:

  • MSysAccessObjects
  • MSysACE- കൾ
  • MSysObjects
  • MSysQueries
  • MSysRelationships

ചിലപ്പോൾ ആക്സസ് സിസ്റ്റം പട്ടിക 'MSysAccessXML' സൃഷ്ടിക്കും.