Симптом:

Кога отворате оштетен Word документ со Microsoft Word, НЕМА да видите пораки за грешка, но неколку слики во документот не можат да се прикажат.
Прецизно објаснување:

Кога корупцијата на документот не е сериозна, тогаш Word сè уште ќе може да го отвори. Меѓутоа, ако сликите зачувани во документот Word се оштетени, тие нема да се прикажат во отворениот документ. Во таков случај, можете да го користите нашиот производ DataNumen Word Repair за да го поправите документот Word и да ги вратите сликите што недостасуваат.

Датотека за примерок:

Пример за оштетена датотека со документи Word што ќе предизвика грешка. Грешка3_1.docx

Датотеката е поправена со DataNumen Word Repair: Грешка3_1_fixed.doc