Симптом:

Кога отворате оштетен документ Word со Microsoft Word, ќе се појави дијалог „Конверзија на датотека“ и ќе ве замоли да изберете кодирање што го прави вашиот документ читлив:

Дијалог за конверзија на датотеки

Сепак, какво и да е кодирање да изберете, оригиналната содржина на документот никогаш нема да биде вратена.

Прецизно објаснување:

Кога информациите за кодирање во документот Word се оштетени или lost, Word нема да може да ја декодира содржината во документот. Така, ќе се појави дијалогот за конверзија на датотеката и ќе побара правилно кодирање. И поради оштетување на структурата на датотеката и другите содржини, дури и ако го изберете правилното кодирање, Word сè уште не може правилно да ја декодира содржината, што претставува нечитлив и бескорисен документ. Во таков случај, можете да го користите нашиот производ DataNumen Word Repair за да го поправите документот Word и да ја решите оваа грешка.

Датотека за примерок:

Пример за оштетена датотека со документи Word што ќе предизвика грешка. Грешка7_1.doc

Датотеката е поправена со DataNumen Word Repair: Грешка7_1_fixed.doc