Кога користите Microsoft Word за да отворите оштетен документ Word, ќе видите разни пораки за грешки, кои може да бидат малку збунувачки за вас. Затоа, тука ќе се обидеме да ги наведеме сите можни грешки, подредени според нивната фреквенција. За секоја грешка, ќе го опишеме неговиот симптом, ќе ја објасниме нејзината прецизна причина и ќе дадеме примерок, како и датотеката, фиксирана од нашата алатка за враќање на Word DataNumen Word Repair, за да можете подобро да ги разберете. Подолу ќе го користиме 'filename.docx' за да го искажеме вашето оштетено име на датотека во документот Word.