DataNumen Word Repair Споредба на конкуренцијата

DataNumen Word Repair 4.2 Интегрирана функција за поправка (Word 2010)  Обнова за Word 5 Кернел за Word 11.01 Поправка на зборови на elвездениот Феникс 5.5 Алатник за обновување за Word 2.5 Обнова на зборови SysTools 5.1 Брзо закрепнување за Microsoft Word 12.X RecoveryFIX за Word 11.4 WordFIX 5.65 Поправка на зборови 1.0 Р-збор 2 DocRepair 3.1 Remo Repair Word 2.0 Поправка на Yodot DOC за Windows 1

Стапка на наплата

Просечна стапка на закрепнување * 92.78% 1.50% 59.11% 67.22% 50.00% 47.22% 3.14% 38.70% 67.78% 3.00% 0.10% 5.00% 1.67% 0.00% 0.00%
Случај 1
(Датотека со документи 20KB Word 2003)
100% 0% 0% 0% 100% 0% 33.30% 33.30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Случај 2
(Датотека со документи од 1 MB Word 2003)
90% 0% 5% 80% 95% 80% 40% 50% 75% 0% 0% 90% 60% 0% 0%
Случај 3
(Датотека docx 500KB Word 2007)
100% 0% 70% 80% 30% 50% 0% 40% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Случај 4
(Датотека docx од 1 MB Word 2007)
100% 0% 87% 30% 50% 65% 0% 40% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Случај 5
(500 KB KB, датотека docx)
100% 0% 75% 85% 30% 50% 0% 50% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Случај 6
(Датотека док. 1 MB Word 2010)
100% 0% 100% 90% 50% 75% 0% 50% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Случај 7
(Датотека док. 2 MB Word 2010)
90% 0% 70% 95% 65% 65% 0% 50% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Случај 8
(Датотека док. 1 MB Word 2013)
100% 0% 100% 100% 50% 50% 0% 40% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Случај 9
(Датотека док. 5 MB Word 2013)
100% 0% 70% 90% 25% 35% 0% 40% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OS Поддршка

Да Виндоус со 32 бита Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Победа за 8 / 8.1 / 10 не е поддржана Победа за 8 / 8.1 / 10 не е поддржана Победи 10 неподдржани Да
Да Виндоус со 64 бита Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Победа за 8 / 8.1 / 10 не е поддржана Победа за 8 / 8.1 / 10 не е поддржана Победи 10 неподдржани Да

Поддршка за формат на датотека

Внесете поддршка за формат на датотека Word (doc / docx) Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да формат docx не е поддржан формат docx не е поддржан Да Да Да
Излезен формат на датотека Word (doc / docx) формат docx не е поддржан Да документ формат не е поддржан документ формат не е поддржан формат docx не е поддржан документ, формат docx не е поддржан документ, формат docx не е поддржан Да документ формат не е поддржан документ формат не е поддржан формат docx не е поддржан формат docx не е поддржан документ, формат docx не е поддржан формат docx не е поддржан документ формат не е поддржан

Способности за враќање на предмети од документот DOCX

Вратете ги текстовите
(вклучително и азиски јазици како кинески, јапонски, итн.)
Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да формат docx не е поддржан формат docx не е поддржан Да Да Да
Вратете ги стиловите на текстот
(вклучувајќи големина, задебелена боја, боја, закосено, обележување,
подвлечи, пробив, запиш и натпис)
Да Да Да Да Не Не Не Не Да Да формат docx не е поддржан формат docx не е поддржан Не Да Да
Вратете ги специјалните ефекти на текстот
(ефекти на текст, граница на карактери, засенчување на карактерот)
Не Да ефекти на текст / граница на знак не се поддржани Да Не Не Не Не Да Да формат docx не е поддржан формат docx не е поддржан Не ефекти на текст / граница на знак / засенчување на карактерот не е поддржано ефекти на текст / граница на знак / засенчување на карактерот не е поддржано
Вратете ги табелите
(вклучувајќи табела со различна ширина на колона и висина на редот, содржина на ќелијата на табелата со различни стилови, хоризонтални / вертикални споени ќелии, табела со различна ширина / боја на граница, засенчување на табелата, различни хоризонтални / вертикални усогласувања во ќелиите)
Да Да  Табелите не се поддржани Да Не Не Не Не Да ширина на колоната и висина на редот не се поддржани формат docx не е поддржан формат docx не е поддржан Не Да Да
Вратете ги сликите
(вклучувајќи ја големината, усогласувањето)
порамнувањето не е поддржано Да порамнувањето не е поддржано Да Не Не Не Не Да Не формат docx не е поддржан формат docx не е поддржан Не Да Да
Вратете ги специјалните ефекти на сликата
(вклучувајќи различни граници, специјални ефекти)
специјални ефекти не се поддржани Да специјални ефекти не се поддржани Да Не Не Не Не Да Не формат docx не е поддржан формат docx не е поддржан Не Да Да
Вратете ја Содржината Да Да Не Да Не Не Не Не Да Да формат docx не е поддржан формат docx не е поддржан Не Да Да
Вратете ги хиперврските Да Да Не Да Не Не Не Не Да Да формат docx не е поддржан формат docx не е поддржан Не Да Да
Вратете ги заглавието и подножјето Да Да Не Да Не Не Не Не Да Не формат docx не е поддржан формат docx не е поддржан Не Да Да

Останати карактеристики

Поддршка за поправка на датотеки Word на оштетени медиуми, како што се флопи дискови, Zip дискови, ЦДРОМ и сл Да Не Да Да Да Да Не Да Да Не Не Не Не Не Да
Поддршка за поправка на датотеки со Word. Да Не Да Да Не Не Не Да Да Не Не Не Не Не Не
Поддршка за наоѓање и избор на датотеките Word што треба да се поправат на локалниот компјутер, според некои критериуми за пребарување. Да Не Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Поддржете интеграција со Windows Explorer, за да можете лесно да поправите датотека Word со контекстното мени на Windows Explorer. Да Не Да Да Да Да Да Да Да Да Не Не Да Да Да
Поддржете операција за влечење и испуштање. Да Не Не Да Не Не Не Не Да Да Не Не Не Не Не
Поддржувајте ги параметрите на командната линија. Да Не Не Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Не Да