Симптом:

Кога користите DBCC CheckDB или CheckTable за да поправите оштетена база на податоци .MDF, ја гледате следната порака за грешка:
Не успеа: (- #######) Извршувањето на барањето „DBCC CHECKDB (xxxx) СО НЕ_INFOMSGS“ не успеа со следната грешка: „xxxx“.

or

I / O грешка (лоша идентификација на страницата) откриена при читање при поместување 0x ###### во датотеката 'xxxx.mdf'.

каде што „xxxx.mdf“ е име на датотеката МДФ до која се пристапува.

Прецизно објаснување:

CheckDB и CheckTable можат да ја поправат базата на податоци за МДФ само со мали оштетувања. За сериозни корупции, треба да го користите нашиот производ DataNumen SQL Recovery за враќање на податоците.

Размислете за купување СЕГА100% Гаранција за задоволство

Референци: