Страници во SQL Server Бази на податоци на МДФ и НДФ

In SQL Server Бази на податоци МДФ и НДФ, сите податоци и мета-податоците (т.е. податоците што се користат за управување со други податоци) се распределени како страници од 8КБ, како што следува:

Тип на страница Опис
Страница за податоци Чувајте податоци за записи во базата на податоци
Индекс страница Чувајте ги групирани и некластерирани индекси
Страница за игри Чувајте информации за глобалната карта за распределување (ГАМ).
СГАМ страница Чувајте ги споделените информации за мапата за глобална распределба (СГАМ).
IAM страница Информации за мапа за алокација на индекс (ИАМ).
Страна PFS Чувајте информации за алокација на PFS.