Симптом:

Кога тиtart Microsoft Office Outlook, може да ја добиете следнава порака за грешка:

Датотеката xxxx.pst не може да се најде.

каде што 'xxxx.pst' е име на датотеката Outlook PST што треба да се вчита.

Подолу е примерок од екранот за пораката за грешка:

Прецизно објаснување:

Оваа грешка се јавува ако е точно еден од следниве услови:

  • Вашата датотека Outlook PST е оштетена.
  • Вашата датотека Outlook PST се наоѓа на мрежен сервер што е недостапен.

За првиот случај, треба да го користите нашиот производ DataNumen Outlook Repair за да ја поправите датотеката и да го решите проблемот.

За вториот случај, ве молиме контактирајте го вашиот системски администратор за да го решите проблемот.

Референци: