Симптом:

Кога отворате оштетена или оштетена датотека за лични папки (PST) на Outlook со Microsoft Outlook, ја гледате следната порака за грешка:

Датотеката xxxx.pst не е лична датотека со папки.

каде што 'xxxx.pst' е име на PST-датотеката што треба да се отвори.

Подолу е примерок од екранот за пораката за грешка:

не е лична датотека со папки

Прецизно објаснување:

Датотеката PST е составена од два дела, заглавието на датотеката и следниот дел од податоците. Заглавието на датотеката содржи мost важни информации за целата датотека, како што се потписот на датотеката, големината на датотеката, компатибилноста итн.

Ако заглавието е оштетено или оштетено и не може да се препознае од Microsoft Outlook, тогаш Outlook ќе помисли дека целата датотека не е валидна PST-датотека и ќе ја пријави оваа грешка.

Можете да го користите нашиот производ DataNumen Outlook Repair за да ја поправите оштетената PST-датотека и да ја решите оваа грешка.

Датотека за примерок:

Примерок оштетена PST-датотека што ќе предизвика грешка. Outlook_1.pst

Датотеката е обновена од DataNumen Outlook Repair: Outlook_1_fixed.pst

Референци: