Симптом:

Кога се обидувате да копирате или преместите предмети од една папка во друга или од една PST-датотека во друга, може да ја добиете следнава порака за грешка:

Не може да се преместат предметите. Предметот не можеше да се премести. Или веќе беше преместено или избришано, или пристапот беше одбиен.

or

Не може да се преместат предметите. Не можеше да се премести ставката. Оригиналот е преместен или избришан, или пристапот е одбиен.

or

Не може да се преместат предметите. Не можеше да се заврши операцијата. Една или повеќе вредности на параметрите не се валидни.

or

 Некои предмети не можат да се преместат. Тие беа или веќе преместени или избришани, или пристапот беше одбиен.

Прецизно објаснување:

Оваа грешка се јавува ако е точно еден од следниве услови:

  • Вашата датотека Outlook PST е оштетена.
  • Некои својства на ставките може да бидат оштетени или неважечки, што прави операцијата за копирање или преместување да не успее.

И за двата случаи, треба да го користите нашиот производ DataNumen Outlook Repair за да ја поправите датотеката и да го решите проблемот.

Референци: