Симптом:

Кога пристапувате до датотеката Outlook PST со Microsoft Outlook, ја гледате следната порака за грешка:

Microsoft Outlook наиде на проблем и треба да се затвори. Areал ни е за непријатностите.

Прецизно објаснување:

Секогаш кога Microsoft Outlook ќе се сретне со неочекувана грешка или исклучок, тој ќе ја пријави оваа грешка и ќе се откаже. Постојат различни причини што ќе ја зголемат оваа грешка, вклучувајќи корупција на датотеката Outlook PST, грешки во програмата Outlook, недоволни ресурси на системот, неисправни пораки итн.

Ако корупцијата на податоците во датотеката Outlook PST ја предизвикува оваа грешка, тогаш можете да го користите нашиот производ DataNumen Outlook Repair да ја поправите оштетената датотека PST и да го решите проблемот.

Референци: