Симптом:

Кога користите Microsoft Access за да отворите оштетена датотека со бази на податоци Access, таа ќе ја прикаже следнава порака за грешка (грешка 2626/3000):

Резервирана грешка (####); нема порака за оваа грешка.

каде #### е негативен број, како што е -1517.

Примерна слика од екранот изгледа вака:

Прецизно објаснување:

Постојат многу причини што ќе ја предизвикаат оваа грешка, вклучувајќи ја и корупцијата на базата на податоци за пристап.

Ако можете да потврдите дека причината е оштетување на датотеката, тогаш единственото решение за овој проблем е користење на нашиот производ DataNumen Access Repair за да ја поправите MDB-датотеката и да ја решите оваа грешка.

Датотека за примерок:

Примерок оштетена датотека MDB што ќе предизвика грешка. mydb_10.mdb

Датотеката е поправена со DataNumen Access Repair: mydb_10_fixed.mdb