Симптом:

Кога користите Microsoft Access за да отворите оштетена датотека со бази на податоци Access, таа ќе ја прикаже следнава порака за грешка (грешка 3800):

„Ид“ не е индекс во оваа табела

or

„AOIndex“ не е индекс во оваа табела.

Примерна слика од екранот изгледа вака:

Прецизно објаснување:

Во секоја база на податоци за пристап, ќе има скриена системска табела „MSysAccessObjects“ и има индекс наречен „AOIndex“ за старите верзии на Access и „Id“ за нови верзии. За време на корупцијата на датотеката, индексот е оштетен исто така и Access не може да го најде индексот при отворање на оштетена база на податоци. Значи, таа ќе ја пријави горенаведената грешка.

Единствено решение за овој проблем е користење на нашиот производ DataNumen Access Repair за да ја поправите MDB-датотеката и да ја решите оваа грешка.

Датотека за примерок:

Примерок оштетена датотека MDB што ќе предизвика грешка. mydb_8.accdb

Датотеката е поправена со DataNumen Access Repair: mydb_8_fixed.accdb