Симптом:

Кога користите Microsoft Access за да отворите оштетена датотека со бази на податоци Access, таа ќе ја прикаже следнава порака за грешка (грешка 3159):

Не е важечка обележувач

Примерна слика од екранот изгледа вака:

Прецизно објаснување:

Кога некои записи за податоци во вашата база на податоци на податоци се оштетени, може да ја добиете оваа грешка.

Единствено решение за овој проблем е користење на нашиот производ DataNumen Access Repair за да ја поправите MDB-датотеката и да ја решите оваа грешка.

Датотека за примерок:

Примерок оштетена датотека MDB што ќе предизвика грешка. mydb_9.accdb

Датотеката е поправена со DataNumen Access Repair: mydb_9_fixed.accdb