DataNumen Access Repair Споредба на конкуренцијата

DataNumen Access Repair 3.8 Интегрирана функција за поправка во пристап 2007 година Поправка на пристап до јадро 7.06.03 Алатник за наплата за пристап 1.1.5.11 Обнова на пристапот до SysTools 3.2 Софтвер за враќање на пристапот до elвездениот Феникс 4.0 EasyRecovery Professional 6.21 AccessFix 5.68 Обнова за пристап 3.1 Поправка на датотеки за пристап до Sanmaxi 5.0.1 DiskInternals Обнова на пристап 1.3 Алатка за враќање на PDS MS Access 2.0 Вратете ги податоците за пристап 1.0

Стапка на наплата

Просечна стапка на закрепнување * 93.34% 12.50% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.31% 10.00% 10.31% 10.00% 2.19% 2.97%
Случај 1
(300KB расипана база на податоци за пристап)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 2
(3MB расипана база на податоци за пристап)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 3
(30MB расипана база на податоци за пристап)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 4
(300MB расипана база на податоци за пристап)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 5
(500MB расипана база на податоци за пристап)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 6
(1000MB расипана база на податоци за пристап)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 7
(1500MB расипана база на податоци за пристап)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 8
(2000MB расипана база на податоци за пристап)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 9
(300KB расипана база на податоци за пристап во формат 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 10
(3MB корумпирана база на податоци за пристап во формат 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 11
(30MB корумпирана база на податоци за пристап во формат 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 12
(300MB корумпирана база на податоци за пристап во формат 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 13
(500MB корумпирана база на податоци за пристап во формат 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 14
(1000MB корумпирана база на податоци за пристап во формат 95/97)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Случај 15
(30MB расипана база на податоци за пристап)
94.2% 100.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 65.0% 60.0% 65.0% 60.0% 0.0% 12.5%
Случај 16
(30MB расипана база на податоци за пристап)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 35.0% 35.0%

OS Поддршка

Сите верзии на 32 битни Виндоус Да Да Да Да Да 98, МЕ, 2000 неподдржан 98,2000 неподдржани 98, ЈАС, Виста не е поддржана 98, МЕ, Сервер 2000 не е поддржан Да Да Да МЕ не поддржан
Сите верзии на 64 битни Виндоус Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Поддршка за пристап и формат МДБ

Сите верзии на Access Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Пристап до формат 95/97 Да Да Да Не Не Да Да Да Да Не Не Не Да
Пристап 2000 и повисок формат Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Корисникот може да избере излезна MDB-датотека или во формат Access 95/97 или во формат Access 2000 Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не
Конвертирајте го форматот Access 95/97 во формат Access 2000 Да Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
Претворете го форматот Access 2000 во формат Access 95/97 Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не
Вратете ја шифрираната база на податоци за пристап без лозинка Да Не Да Да Не Да Да Да Не Не Не Не Да

Способности во обновување на објекти

Вратете ја структурата и записите на табелата Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Вратете ги полињата MEMO, хипер-врска и OLE Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Не Не
Вратете ги полињата и индексите со бројка Да Не Не Да Не Да Индексот не е поддржан Да Да Не Не Не Да
Обновете ги односите Да Не Не Да Не Да Не Да Да Не Не Не Не
Вратете ги избришаните табели и записи во базата на податоци на Access Да Не Не Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не

Останати карактеристики

Вратете ги пристапните датотеки mdb на оштетени медиуми, како што се дискети, Zip дискови, ЦДРОМ, итн. Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не Да Не Не
Вратете серија на mdb датотеки за пристап Да Не Не Не Не Не Не Не Не Да Да Не Да
Пронајдете ги и изберете ги датотеките mdb за пристап што треба да се обноват на локалниот компјутер Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Не
Поддржете го контекстното мени на Windows Explorer Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Поддржете операција за влечење и испуштање Да Не Не Не Не Не Да Да Не Не Не Не Не
Параметри за командна линија за поддршка (брза ДОС) Да Не Не Не Не Да Не Не Не Не Не Не Не