Внесете обновени пораки во папка за пошта во Outlook Express

Белешка: Пред операцијата за увоз, проверете дали Outlook Express правилно работи папката за пошта каде што треба да се увезат пораките. Во спротивно, направете резервна копија и избришете ја датотеката dbx што одговара на папката за пошта.

Start Outlook Express и држете го отворен.

Изберете ги сите пораки што ќе бидат увезени во излезниот директориум:

Совет: За да изберете група датотеки со пораки, држете го копчето SHIFT, кликнете на датотеката со пораки на врвот на групата и потоа кликнете на датотеката со пораки на дното на групата. За да додадете датотеки со пораки во групата што веќе сте ја одбрале, држете го копчето CTRL и потоа изберете ги датотеките со пораки што сакате да ги додадете. За да ги исклучите избраните датотеки со пораки, држете го копчето CTRL и потоа кликнете на избраните датотеки со пораки.

Повлечете ги избраните пораки од директориумот.

Испуштете ги пораките во tarдобијте папка за пошта во отворената Outlook Express.

После тоа, можете да управувате со увезените пораки исто како и нормалните во Outlook Express.

Чекорите 1, 2, 3 во процесот на увоз се илустрирани во следната анимација:

Увезете пораки во Outlook Express