Tabilao ao anaty SQL Server Tahiry MDF sy NDF

In SQL Server Databases MDF sy NDF, misy tabilao rafitra maro ampiasaina hitehirizana ny firafitra sy ny angona meta hafa momba ireo tahiry.

Ity ambany ity ny lisitr'ireo latabatra fahita mahazatra:

Anaran'ny latabatra rafitra
sys.allocation_units
sys.objects
sys.ass Assembly_modules
sys.parameter
sys.check_constraints
sys.partitions
sys.columns
sys.proses
sys.computed_columns
sys.sequences
sys.default_constraints
sys.service_queues
sys.events
sys.sql_dependencies
sys.event_notification
sys.sql_expression_dependencies
sys.xtended_procedures
sys.sql_modules
sys.foreign_key_columns
sys.stats
sys.foreign_keys
sys.stats_columns
sys.unction_order_columns
sys.synonyma
sys.hash_indexes
sys.table_types
sys.identity_columns
sytable
sys.index_columns
sys.trigger_event_types
sys.indexes
sys.trigger_events
sys.key_constraints
sys.triggers
sys.numbered_procedure_parameter
sys.views
sys.numbered_procedures

References:

  1. Fijerena Catalog Object (Transact-SQL) ho an'ny SQL Server 2014
  2. Fijerena Catalog Object (Transact-SQL) ho an'ny SQL Server 2012
  3. Fijerena Catalog Object (Transact-SQL) ho an'ny SQL Server 2008 R2
  4. Fijerena Catalog Object (Transact-SQL) ho an'ny SQL Server 2008
  5. Fijerena Catalog Object (Transact-SQL) ho an'ny SQL Server 2005