Materiāla izmantošana mūsu vietnē

Šajā vietnē esošo informāciju, mākslas darbus, tekstu vai attēlus (kopā “Materiāli”) aizsargā autortiesību likumi. Materiāliem varat piekļūt un tos izmantot tikai personiskiem vai izglītības mērķiem. Jūs nedrīkstat modificēt vai izmantot Materiālus citiem mērķiem bez DataNumen, Inc atļauju. Izņemot tālāk minētos gadījumus, jūs nedrīkstat atkārtoti publicēt, reproducēt, lppost vai izplata materiālus šajā vietnē.

Materiālus šajā vietnē varat drukāt tikai personiskiem vai izglītības nolūkiem, un visās kopijās jāiekļauj visi paziņojumi par autortiesībām, kas sākotnēji bija Materiālu kopija.

Jebkura no šīs vietnes lejupielādējama vai citādi pieejama datora programmatūra tiek licencēta, ievērojot lietojumprogrammas noteikumuscablicences līgums.

Šajā vietnē iekļautos materiālus ir apkopojis DataNumen, Inc no dažādiem avotiem un var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vietnes, kas saistītas ar šo vietni

Vietnes, kas saistītas ar šo vietni, nav zem DataNumen, Inc kontrole un DataNumen, Inc neuzņemas nekādu atbildību vai atbildību par jebkādiem sakariem vai materiāliem, kas pieejami šādās saistītajās vietnēs. DataNumen, Inc nedomā, ka šajā vietnē esošās saites ir atsauces vai saistīto entītiju apstiprinājumi, un tās ir paredzētas tikai ērtības labad.

Atbildības un garantijas ierobežojumi

PASŪTĪTĀJS PIEKRĪT, KA PAKALPOJUMA IZMANTOŠANA PILNĪGI ATTIECAS UZ PASŪTĪTĀJA RISKU. DataNumen, Inc PAKALPOJUMI NODROŠINĀTI "TĀDA, KĀDA IR", BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEKĀDA TIEŠI VAI NETIEKAMA, IESKAITOT VISU INFORMĀCIJAS, PAKALPOJUMU, NEPĀRTRAUKTU PIEKĻUVES VAI PRODUKTU GARANTIJAS, KAS NEDRĪKST, NENOZĪMĒT, SAVIENOJOTIES AR SAVIENOJUMU DataNumen, Inc PASŪTĪTĀJAM LICENCĒTA PROGRAMMATŪRA UN PAKALPOJUMĀ IEGŪTIE REZULTĀTI. ĪPAŠI, DataNumen, Inc ATRUNA VISUS UN VISUS GARANTIJAS, Tostarp, bet ne tikai:
(1) JEBKURAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJAS, PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU, PRECIZITĀTI VAI SATURU; UN (2) JEBKĀDAS GARANTIJAS PAR NOSAUKUMU VAI GARANTIJAS PAR PĀRDOŠANAS VARBĪBU VAI ATTIECĪBU UZ KONKRETU MĒRĶI.

ŠĪ ATBILDĪBAS ATBILDĪBA ATTIECAS UZ KAITĒJUMIEM UN KAITĒJUMIEM, KO RADA JEBKĀDA DARBĪBAS, KĻŪDAS, IZLAIDES, DZĒŠANAS, DEFEKTU, DATORU VĪRUSA, ZAGĻOŠANAS VAI ZAUDĒŠANAS VAI Neautorizētas piekļuves. PASŪTĪTĀJI ĪPAŠI ATZĪST DataNumen, Inc NAV ATBILDĪGS PAR CITU KLIENTU vai TREŠO PERSONU GODOŠANU, aizskarošu vai nelikumīgu rīcību un par to, ka kaitējuma risks no iepriekšminētajiem rezidencēm pilnībā notiek ar klientu.

NEKAD DataNumen, Inc NEKĀDS TĀS AĢENTS, SAISTĪTĀS VAI SATURA SNIEDZĒJI NEBŪS ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, TIEŠIEM, NETIEKAMIEM, ĪPAŠIEM VAI NOSACĪTIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RISINĀTI PAKALPOJUMA IZMANTOŠANĀ vai NESPĒJU PIEEJOT VAI IZMANTOT PAKALPOJUMU VAI NEKĀDU PĀRTIKU. . PASŪTĪTĀJI ARĪ ATZĪST, KA ŠĪS IEDAĻAS NOTEIKUMI ATTIECAS UZ VISU PAKALPOJUMA SATURU.