Simptoms:

Lietojot DBCC CHECKDB ar REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS parametrs, lai labotu bojātu .MDF datu bāzi, piemēram:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

tiek parādīts šāds kļūdas ziņojums:

Remonts: kopu indekss ir veiksmīgi pārbūvēts objektam “sysobjvalues” datu bāzē “Error1”.
Remonts: indekss Nonclustered ir veiksmīgi pārbūvēts objektam “syscolpars” datu bāzē “Error1”.
DBCC rezultāti vaicājumam 'Error1'.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysrscols”.
Objektam “sys.sysrscols” ir 1092 rindas 14 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysrowsets”.
Objektam “sys.sysrowsets” 148 lapās ir 3 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysclones”.
Objektam “sys.sysclones” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysallocunits”.
Objektam “sys.sysallocunits” ir 172 rindas 2 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysfiles1”.
Objektam “sys.sysfiles2” ir 1 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysseobjvalues”.
Objektam “sys.sysseobjvalues” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syspriorities”.
Objektam “sys.syspriorities” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam 'sys.sysdbflupata ”.
Objektam “sys.sys” 0 lappusēs ir 0 rindasdbflupata ”.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysfgfrag”.
Objektam “sys.sysfgfrag” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam 'sys.sysdbfiles ”.
Objektam “sys.sys” 2 lappusēs ir 1 rindasdbfiles ”.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syspru”.
Objektam “sys.syspru” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysbrickfiles”.
Objektam “sys.sysbrickfiles” 0 lapās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysphfg”.
Objektam “sys.sysphfg” ir 1 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysprufiles”.
Objektam “sys.sysprufiles” ir 2 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysftinds”.
Objektam “sys.sysftinds” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysowners”.
Objektam “sys.sysowners” ir 14 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysdbreg”.
Objektam “sys.sysdbreg” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysprivs”.
Objektam “sys.sysprivs” ir 140 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syscolpars”.
Labojums: Lapa (1:63) ir sadalīta no objekta ID 41, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474979397632, piešķīruma vienības ID 281474979397632 (ierakstiet rindas datus).
Labojums: Neklasificētais indekss ir veiksmīgi pārbūvēts objektam “sys.syscolpars, nc” datu bāzē “Error1”.
Msg 8945, Līmenis 16, Valsts 1, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 41, indeksa ID 1 tiks pārbūvēts.
Nevarēja novērst šo kļūdu.
Msg 8978, Līmenis 16, Valsts 1, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 41, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474979397632, piešķīruma vienības ID 281474979397632 (ierakstiet rindas datus). Lappusē (1: 61) trūkst atsauces no iepriekšējās lappuses (1:63). Iespējama ķēdes savienojuma problēma.
Kļūda ir novērsta.
Msg 8928, Līmenis 16, Valsts 1, Līnija 8
Objekta ID 41, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474979397632, piešķīruma vienības ID 281474979397632 (ierakstiet rindas datus): lapu (1:63) nevarēja apstrādāt. Sīkāku informāciju skatiet citās kļūdās.
Kļūda ir novērsta.
Msg 8939, Līmenis 16, Valsts 98, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 41, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474979397632, piešķīruma vienības ID 281474979397632 (ierakstiet rindas dati), lapa (1:63). Pārbaude (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) neizdevās. Vērtības ir 2057 un -4.
Kļūda ir novērsta.
Msg 8976, Līmenis 16, Valsts 1, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 41, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474979397632, piešķīruma vienības ID 281474979397632 (ierakstiet rindas datus). Lappuse (1:63) skenēšanā netika redzama, lai gan uz to atsaucas tās vecāks (1: 111) un iepriekšējais (1:168). Pārbaudiet visas iepriekšējās kļūdas.
Kļūda ir novērsta.
Msg 8945, Līmenis 16, Valsts 1, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 41, indeksa ID 2 tiks pārbūvēts.
Kļūda ir novērsta.
Objektam “sys.syscolpars” ir 881 rindas 15 lappusēs.
CHECKDB tabulā 'sys.syscolpars' (objekta ID 0) atrada 4 piešķiršanas kļūdas un 41 konsekvences kļūdas.
CHECKDB tabulā “sys.syscolpars” (objekta ID 0) novērsa 4 piešķiršanas kļūdas un 41 konsekvences kļūdas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysxlgns”.
Objektam “sys.sysxlgns” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysxsrvs”.
Objektam “sys.sysxsrvs” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam 'sys.sysnsobjs'.
Objektam “sys.sysnsobjs” ir 1 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysusermsgs”.
Objektam “sys.sysusermsgs” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syscerts”.
Objektam “sys.syscerts” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysrmtlgns”.
Objektam “sys.sysrmtlgns” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syslnklgns”.
Objektam “sys.syslnklgns” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysxprops”.
Objektam “sys.sysxprops” 0 lapās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysscalartypes”.
Objektam “sys.sysscalartypes” ir 34 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.systypedsubobjs”.
Objektam “sys.systypedsubobjs” 0 lapās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysidxstats”.
Objektam “sys.sysidxstats” ir 207 rindas 5 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysiscols”.
Objekta “sys.sysiscols” 399 lapās ir 2 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysendpts”.
Objektam “sys.sysendpts” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syswebmethods”.
Objektam “sys.syswebmethods” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam 'sys.sysbinobjs'.
Objektam “sys.sysbinobjs” ir 23 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysaudacts”.
Objektam “sys.sysaudacts” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysobjvalues”.
Remonts: datu bāzes “Error1” objektam “sys.sysobjvalues” veiksmīgi pārbūvēts kopu indekss.
Labojums: Lapa (1:24) ir sadalīta no objekta ID 60, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474980642816, piešķīruma vienības ID 281474980642816 (ierakstiet rindas datus).
Remonts: dzēsta rindas datu kolonna ar ID 742981632, objekta ID 60, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474980642816, piešķīruma vienības ID 71776119065149440 (LOB datu tips) lapā (1: 369), 0. slotā.
Remonts: dzēsta rindas datu kolonna ar ID 742981632, objekta ID 60, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474980642816, piešķīruma vienības ID 71776119065149440 (LOB datu tips) lapā (1: 370), 0. slotā.
Remonts: dzēsta rindas datu kolonna ar ID 742981632, objekta ID 60, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474980642816, piešķīruma vienības ID 71776119065149440 (LOB datu tips) lapā (1: 371), 0. slotā.
Msg 8945, Līmenis 16, Valsts 1, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 60, indeksa ID 1 tiks pārbūvēts.
Kļūda ir novērsta.
Msg 8928, Līmenis 16, Valsts 1, Līnija 8
Objekta ID 60, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474980642816, piešķīruma vienības ID 281474980642816 (ierakstiet rindas datus): lapu (1:24) nevarēja apstrādāt. Sīkāku informāciju skatiet citās kļūdās.
Kļūda ir novērsta.
Msg 8939, Līmenis 16, Valsts 98, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 60, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474980642816, piešķīruma vienības ID 281474980642816 (ierakstiet rindas dati), lapa (1:24). Pārbaude (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) neizdevās. Vērtības ir 2057 un -4.
Kļūda ir novērsta.
Msg 8939, Līmenis 16, Valsts 98, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 60, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474980642816, piešķīruma vienības ID 281474980642816 (ierakstiet rindas dati), lapa (1:24). Pārbaude (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) neizdevās. Vērtības ir 2057 un -4.
Kļūda ir novērsta.
Msg 8976, Līmenis 16, Valsts 1, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 60, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474980642816, piešķīruma vienības ID 281474980642816 (ierakstiet rindas datus). Lappuse (1:24) skenēšanā netika redzama, lai gan uz to atsaucas tās vecāks (1: 43) un iepriekšējais (1:213). Pārbaudiet visas iepriekšējās kļūdas.
Kļūda ir novērsta.
Msg 8978, Līmenis 16, Valsts 1, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 60, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474980642816, piešķīruma vienības ID 281474980642816 (ierakstiet rindas datus). Lappusē (1: 210) trūkst atsauces no iepriekšējās lappuses (1:24). Iespējama ķēdes savienojuma problēma.
Kļūda ir novērsta.
Msg 8964, Līmenis 16, Valsts 1, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 60, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474980642816, piešķīruma vienības ID 71776119065149440 (tipa LOB dati). Nav norādīts atsauces datu mezgls lapā (1: 369), 0. slotā, teksta ID 742981632.
Kļūda ir novērsta.
Msg 8964, Līmenis 16, Valsts 1, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 60, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474980642816, piešķīruma vienības ID 71776119065149440 (tipa LOB dati). Nav norādīts atsauces datu mezgls lapā (1: 370), 0. slotā, teksta ID 742981632.
Kļūda ir novērsta.
Msg 8964, Līmenis 16, Valsts 1, Līnija 8
Tabulas kļūda: objekta ID 60, indeksa ID 1, nodalījuma ID 281474980642816, piešķīruma vienības ID 71776119065149440 (tipa LOB dati). Nav norādīts atsauces datu mezgls lapā (1: 371), 0. slotā, teksta ID 742981632.
Kļūda ir novērsta.
Objektam “sys.sysobjvalues” ir 203 rindas 20 lappusē.
CHECKDB tabulā 'sys.sysobjvalues' (objekta ID 0) atrada 8 piešķiršanas kļūdas un 60 konsekvences kļūdas.
CHECKDB tabulā “sys.sysobjvalues” (objekta ID 0) novērsa 8 piešķiršanas kļūdas un 60 konsekvences kļūdas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syscscolsegments”.
Objektam “sys.syscscolsegments” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syscsdictionaries”.
Objektam “sys.syscsdictionaries” 0 lapās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysclsobjs”.
Objektam “sys.sysclsobjs” ir 16 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysrowsetrefs”.
Objektam “sys.sysrowsetrefs” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysremsvcbinds”.
Objektam “sys.sysremsvcbinds” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysxmitqueue”.
Objektam “sys.sysxmitqueue” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysrts”.
Objektam “sys.sysrts” ir 1 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysconvgroup”.
Objektam “sys.sysconvgroup” 0 lapās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysdesend”.
Objektam “sys.sysdesend” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysdercv”.
Objektam “sys.sysdercv” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syssingleobjrefs”.
Objektam “sys.syssingleobjrefs” ir 171 rinda 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysmultiobjrefs”.
Objektam “sys.sysmultiobjrefs” ir 107 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysguidrefs”.
Objektam “sys.sysguidrefs” 0 rindās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysfoqueues”.
Objektam “sys.sysfoqueues” 0 lapās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syschildinsts”.
Objektam “sys.syschildinsts” 0 lapās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syscompfragments”.
Objektam “sys.syscompfragments” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysftsemanticsdb”.
Objektam “sys.sysftsemanticsdb” 0 lapās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysftstops”.
Objektam “sys.sysftstops” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysftproperties”.
Objektam “sys.sysftproperties” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysxmitbody”.
Objektam “sys.sysxmitbody” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysfos”.
Objektam “sys.sysfos” 0 lapās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysqnames”.
Objektam “sys.sysqnames” 98 lappusē ir 1 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysxmlcomponent”.
Objektam “sys.sysxmlcomponent” ir 100 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysxmlfacet”.
Objektam “sys.sysxmlfacet” ir 112 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysxmlplacement”.
Objektam “sys.sysxmlplacement” ir 19 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysobjkeycrypts”.
Objektam “sys.sysobjkeycrypts” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sysasymkeys”.
Objektam “sys.sysasymkeys” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syssqlguides”.
Objektam “sys.syssqlguides” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam 'sys.sysbinsubobjs'.
Objektam “sys.sysbinsubobjs” ir 3 rindas 1 lappusēs.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syssoftobjrefs”.
Objektam “sys.syssoftobjrefs” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.plan_persist_plan”.
Objektam “sys.plan_persist_plan” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.plan_persist_runtime_stats”.
Objektam “sys.plan_persist_runtime_stats” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.plan_persist_runtime_stats_interval”.
Objektam “sys.plan_persist_runtime_stats_interval” 0 lapās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.plan_persist_context_settings”.
Objektam “sys.plan_persist_context_settings” 0 lapās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sqlagent_jobs”.
Objektam “sys.sqlagent_jobs” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sqlagent_jobsteps”.
Objektam “sys.sqlagent_jobsteps” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.sqlagent_job_history”.
Objektam “sys.sqlagent_job_history” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.queue_messages_2009058193”.
Objektam “sys.queue_messages_0” 0 lappusēs ir 2009058193 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.queue_messages_2041058307”.
Objektam “sys.queue_messages_0” 0 lappusēs ir 2041058307 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.filestream_tombstone_2073058421”.
Objektam “sys.filestream_tombstone_0” 0 rindās ir 2073058421 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.syscommittab”.
Objektam “sys.syscommittab” 0 lappusēs ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.filetable_updates_2105058535”.
Objektam “sys.filetable_updates_0” 0 lappusēs ir 2105058535 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.plan_persist_query_text”.
Objektam “sys.plan_persist_query_text” 0 lapās ir 0 rindas.
DBCC rezultāti vaicājumam “sys.plan_persist_query”.
Objektam “sys.plan_persist_query” 0 lappusēs ir 0 rindas.
CHECKDB datu bāzē “Error0” atrada 12 piešķiršanas kļūdu un 1 konsekvences kļūdas.
CHECKDB fiksēja 0 piešķiršanas kļūdas un 12 konsekvences kļūdas datu bāzē “Error1”.
Msg 824, Līmenis 24, Valsts 2, Līnija 8
SQL Server konstatēta loģiska konsekvences balstīta I / O kļūda: nepareiza kontrolsumma (paredzams: 0xb7bd14b3; faktiskais: 0xb7df14b2). Tas notika, lasot lapu (1:24) datu bāzes ID 39 pie 0x00000000030000 nobīdes failā C: Program Files SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Papildu ziņojumi SQL Server kļūdu žurnāls vai sistēmas notikumu žurnāls var sniegt sīkāku informāciju. Šis ir nopietns kļūdas stāvoklis, kas apdraud datu bāzes integritāti, un tas nekavējoties jānovērš. Pabeidziet pilnu datu bāzes konsekvences pārbaudi (DBCC CHECKDB). Šo kļūdu var izraisīt daudzi faktori; lai iegūtu vairāk informācijas, skat SQL Server Grāmatas tiešsaistē.
Msg 824, Līmenis 24, Valsts 2, Līnija 8
SQL Server konstatēta loģiska konsekvences balstīta I / O kļūda: nepareiza kontrolsumma (paredzams: 0xb7bd14b3; faktiskais: 0xb7df14b2). Tas notika, lasot lapu (1:24) datu bāzes ID 39 pie 0x00000000030000 nobīdes failā C: Program Files SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Papildu ziņojumi SQL Server kļūdu žurnāls vai sistēmas notikumu žurnāls var sniegt sīkāku informāciju. Šis ir nopietns kļūdas stāvoklis, kas apdraud datu bāzes integritāti, un tas nekavējoties jānovērš. Pabeidziet pilnu datu bāzes konsekvences pārbaudi (DBCC CHECKDB). Šo kļūdu var izraisīt daudzi faktori; lai iegūtu vairāk informācijas, skat SQL Server Grāmatas tiešsaistē.
Msg 824, Līmenis 24, Valsts 2, Līnija 8
SQL Server konstatēta loģiska konsekvences balstīta I / O kļūda: nepareiza kontrolsumma (paredzams: 0xb7bd14b3; faktiskais: 0xb7df14b2). Tas notika, lasot lapu (1:24) datu bāzes ID 39 pie 0x00000000030000 nobīdes failā C: Program Files SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Papildu ziņojumi SQL Server kļūdu žurnāls vai sistēmas notikumu žurnāls var sniegt sīkāku informāciju. Šis ir nopietns kļūdas stāvoklis, kas apdraud datu bāzes integritāti, un tas nekavējoties jānovērš. Pabeidziet pilnu datu bāzes konsekvences pārbaudi (DBCC CHECKDB). Šo kļūdu var izraisīt daudzi faktori; lai iegūtu vairāk informācijas, skat SQL Server Grāmatas tiešsaistē.
Msg 824, Līmenis 24, Valsts 2, Līnija 8
SQL Server atklāja loģisku konsekvenci balstītu I / O kļūdu: nepareiza kontrolsumma (paredzams: 0xc8e2ed96; faktiskais: 0xb8a2f3df). Tas notika, lasot lapu (1:63) datubāzes ID 39 pie 0x0000000007e000 nobīdes failā C: Program Files SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Papildu ziņojumi SQL Server kļūdu žurnāls vai sistēmas notikumu žurnāls var sniegt sīkāku informāciju. Šis ir nopietns kļūdas stāvoklis, kas apdraud datu bāzes integritāti, un tas nekavējoties jānovērš. Pabeidziet pilnu datu bāzes konsekvences pārbaudi (DBCC CHECKDB). Šo kļūdu var izraisīt daudzi faktori; lai iegūtu vairāk informācijas, skat SQL Server Grāmatas tiešsaistē.
Msg 824, Līmenis 24, Valsts 2, Līnija 8
SQL Server atklāja loģisku konsekvenci balstītu I / O kļūdu: nepareiza kontrolsumma (paredzams: 0xc8e2ed96; faktiskais: 0xb8a2f3df). Tas notika, lasot lapu (1:63) datubāzes ID 39 pie 0x0000000007e000 nobīdes failā C: Program Files SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Papildu ziņojumi SQL Server kļūdu žurnāls vai sistēmas notikumu žurnāls var sniegt sīkāku informāciju. Šis ir nopietns kļūdas stāvoklis, kas apdraud datu bāzes integritāti, un tas nekavējoties jānovērš. Pabeidziet pilnu datu bāzes konsekvences pārbaudi (DBCC CHECKDB). Šo kļūdu var izraisīt daudzi faktori; lai iegūtu vairāk informācijas, skat SQL Server Grāmatas tiešsaistē.
Msg 824, Līmenis 24, Valsts 2, Līnija 8
SQL Server atklāja loģisku konsekvenci balstītu I / O kļūdu: nepareiza kontrolsumma (paredzams: 0xc8e2ed96; faktiskais: 0xb8a2f3df). Tas notika, lasot lapu (1:63) datubāzes ID 39 pie 0x0000000007e000 nobīdes failā C: Program Files SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Papildu ziņojumi SQL Server kļūdu žurnāls vai sistēmas notikumu žurnāls var sniegt sīkāku informāciju. Šis ir nopietns kļūdas stāvoklis, kas apdraud datu bāzes integritāti, un tas nekavējoties jānovērš. Pabeidziet pilnu datu bāzes konsekvences pārbaudi (DBCC CHECKDB). Šo kļūdu var izraisīt daudzi faktori; lai iegūtu vairāk informācijas, skat SQL Server Grāmatas tiešsaistē.
Msg 824, Līmenis 24, Valsts 2, Līnija 8
SQL Server atklāja loģisku konsekvenci balstītu I / O kļūdu: nepareiza kontrolsumma (paredzams: 0xc8e2ed96; faktiskais: 0xb8a2f3df). Tas notika, lasot lapu (1:63) datubāzes ID 39 pie 0x0000000007e000 nobīdes failā C: Program Files SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Papildu ziņojumi SQL Server kļūdu žurnāls vai sistēmas notikumu žurnāls var sniegt sīkāku informāciju. Šis ir nopietns kļūdas stāvoklis, kas apdraud datu bāzes integritāti, un tas nekavējoties jānovērš. Pabeidziet pilnu datu bāzes konsekvences pārbaudi (DBCC CHECKDB). Šo kļūdu var izraisīt daudzi faktori; lai iegūtu vairāk informācijas, skat SQL Server Grāmatas tiešsaistē.

kur 'Error1' ir korumpētās MDF datu bāzes nosaukums.

8945 norāda tabulas kļūdu, kas ir konsekvences kļūda.

Kļūdas ziņojuma ekrānuzņēmums:

Precīzs skaidrojums:

Jo SQL Server MDF datu bāze, to ir daudz sistēmas tabulas izmanto datu bāzes struktūras un metadatu glabāšanai.

Kad CHECKDB konstatē, ka vienā no sistēmas tabulām ir pretrunas, tā ziņos par kļūdas ziņojumu 8945, 8978, 8928, 8939 utt. un mēģiniet novērst kļūdas. Ja tas nevar novērst kļūdu, atkopšana neizdodas un radīs vairāk kļūdu, piemēram, 824.

Jūs varat izmantot mūsu produktu DataNumen SQL Recovery lai atgūtu datus no bojātā MDF faila un novērstu šo kļūdu.

Failu paraugi:

Paraugu korumpētiem MDF failiem, kas izraisīs 8945 kļūda:

SQL Server versija Bojāts MDF fails MDF failu laboja DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Error5.mdf Kļūda5_fixed.mdf