Importēt atkoptos ziņojumus e - pasta mapē Outlook Express

Piezīme: Pirms importēšanas pārliecinieties, vai: Outlook Express pasta mape, kurā jāimportē ziņojumi, darbojas pareizi. Pretējā gadījumā, lūdzu, dublējiet un pēc tam izdzēsiet dbx failu, kas atbilst pasta mapei.

Start Outlook Express un turiet to atvērtu.

Izvades direktorijā atlasiet visus importējamos ziņojumus:

Padoms: Lai atlasītu ziņojumu failu grupu, turiet nospiestu taustiņu SHIFT, noklikšķiniet uz ziņojuma faila grupas augšdaļā un pēc tam noklikšķiniet uz ziņojuma faila grupas apakšdaļā. Lai pievienotu ziņojumu failus jau atlasītajai grupai, turiet nospiestu taustiņu CTRL un pēc tam atlasiet ziņojumu failus, kurus vēlaties pievienot. Lai izslēgtu atlasītos ziņojumu failus, turiet nospiestu taustiņu CTRL un pēc tam noklikšķiniet uz atlasītajiem ziņojumu failiem.

Velciet atlasītos ziņojumus no direktorija.

Nometiet ziņojumus mapē tarsaņemt atvērto mapi Outlook Express.

Pēc tam importētos ziņojumus var darbināt tāpat kā parasti Outlook Express.

Importēšanas procesa 1., 2. un 3. darbība ir ilustrēta šādā animācijā:

Importēt ziņojumus mapē Outlook Express