Materiālu izmantošana mūsu vietnē

Šīs vietnes saturs, tostarp informācija, mākslas darbi, teksts un attēli (kopā “Materiāli”), ir aizsargāti ar autortiesību likumiem. Materiāliem var piekļūt un tos var izmantot tikai personiskiem vai izglītojošiem mērķiem. Bez atļaujas no DataNumen, Inc., jums nav atļauts modificēt vai izmantot Materiālus citiem mērķiem. Pārpublicēšana, reproducēšana, lppostir aizliegta jebkādu šīs vietnes Materiālu izplatīšana vai izplatīšana, izņemot tālāk norādītos gadījumus.

Tikai personiskiem vai izglītojošiem nolūkiem jūs varat drukāt Materiālus no šīs vietnes, ja visās kopijās ir iekļauts oriģināls autortiesību paziņojums.

Uz jebkuru datora programmatūru, kas ir pieejama lejupielādei vai citādi pieejama no šīs vietnes, attiecas attiecīgā licences līguma noteikumi.

Materiāli šajā tīmekļa vietnē, ko apkopojis DataNumen, Inc. no dažādiem avotiem, var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vietnes, kas saistītas ar šo vietni

DataNumen, Inc. nekontrolē tīmekļa vietnes, uz kurām ir saites no šīs vietnes, un neuzņemas nekādu atbildību par saziņu vai materiāliem, kas pieejami šādās saistītajās vietnēs. Šajā vietnē esošās saites uz citām vietnēm nav paredzētas kā saistīto entītiju norādes vai apstiprinājumi, un tās ir paredzētas tikai ērtībai.

Atbildības un garantijas ierobežojumi

IZMANTOJOT PAKALPOJUMU, KLIENTS PIEKRĪT UZŅEMTIES VISUS AR TO SAISTĪTOS RISKU. DATANUMEN, INC. SNIEDZ PAKALPOJUMU TĀDI, KĀDI TAS IR, BEZ JEBKĀDAS GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, GARANTIJĀM PAR INFORMĀCIJU, PAKALPOJUMIEM, NETRAUKTU PIEKĻUVI, PRODUKTIEM, KAS NODROŠINĀTI SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMU, DATANUMEN, INC. KLIENTAM LICENCĒTA PROGRAMMATŪRA VAI PAKALPOJUMA REZULTĀTI. KONKRĒTI, DATANUMEN, INC. ATRAIDAS NO VISĀM GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE IEROBEŽOJOT:

  1. JEBKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJAS, PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU, PRECIZITĀTI VAI SATURU; UN
  2. JEBKĀDAS GARANTIJAS PAR ĪPAŠUMU, TIRDZNIECĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. ŠĪ ATBILDĪBAS ATRUNA ATTIECAS UZ JEBKĀDIEM BOJĀJUMIEM VAI TRAUMOJUMIEM, KAS IZRAISĪTI JEBKĀDA DARBĪBAS NEPIECIEŠAMĪBA, KĻŪDA, TRAUCĒJUMS, TRAUCĒJUMS, KRĀJUMI. TORIZĒTA PIEKĻUVE. KLIENTS TO TIEŠI ATZĪST DATANUMEN, INC. NAV ATBILDĪGS PAR CITU KLIENTU VAI TREŠO PUŠU NEVIENU NEVIENU, AIZSAKOJOŠU VAI NELIKUMĪGU RĪCĪBU, UN KA IEPRIEKŠ MINĒTĀ PERSONU RISKS ATTIECAS PILNĪBĀ UZ KLIENTA.

NEKAD DATANUMEN, INC., UN JEBKĀDĀ NO TĀ AĢENTI, SAISTĪTIE UZŅĒMUMI VAI SATURA NODROŠINĀTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI IZSEKOTIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RAIDĀS PAKALPOJUMA LIETOŠANAS, PAKALPOJUMA NEIZMANTOŠANAS VAI NESPĒJAMĪBAS JEBKĀDI GARANTIJAS PĀRKĀPUMI. KLIENTS AR ŠO ATZĪST, KA ŠĪS SADAĻAS NOTEIKUMI ATTIECAS UZ VISU PAKALPOJUMA SATURU.