Importuoti atkurtus pranešimus į pašto aplanką Outlook Express

Pastaba: Prieš importavimo operaciją įsitikinkite, kad Outlook Express pašto aplankas, į kurį reikia importuoti pranešimus, veikia tinkamai. Kitu atveju sukurkite atsarginę kopiją ir ištrinkite dbx failą, atitinkantį pašto aplanką.

Start Outlook Express ir laikykite jį atvirą.

Išvesties kataloge pasirinkite visus importuotinus pranešimus:

Patarimas: Norėdami pasirinkti pranešimų failų grupę, palaikykite nuspaudę klavišą SHIFT, spustelėkite pranešimo failą grupės viršuje, tada spustelėkite pranešimo failą grupės apačioje. Norėdami pridėti pranešimų failus į jau pasirinktą grupę, palaikykite nuspaudę CTRL klavišą ir pasirinkite norimus pridėti pranešimų failus. Norėdami išskirti pasirinktus pranešimų failus, palaikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite pasirinktus pranešimų failus.

Nuvilkite pasirinktus pranešimus iš katalogo.

Nuvilkite pranešimus į targauti pašto aplanką atidarytame Outlook Express.

Tada importuotus pranešimus galite valdyti taip pat, kaip įprastus Outlook Express.

Importavimo proceso 1, 2, 3 žingsniai iliustruojami šioje animacijoje:

Importuoti pranešimus į Outlook Express