Importuokite atkurtus pranešimus į pašto aplanką Outlook Express

Pastaba: prieš importuodami įsitikinkite, kad Outlook Express pašto aplankas, į kurį turi būti importuojami pranešimai, veikia tinkamai. Kitu atveju sukurkite atsarginę kopiją ir ištrinkite dbx failą, atitinkantį pašto aplanką.

Start Outlook Express ir laikykite jį atidarytą.

Pasirinkite visus pranešimus, kuriuos norite importuoti išvesties kataloge:

Patarimas: Norėdami pasirinkti pranešimų failų grupę, laikykite nuspaudę klavišą SHIFT, spustelėkite pranešimo failą grupės viršuje, tada spustelėkite pranešimo failą grupės apačioje. Norėdami pridėti pranešimų failus į grupę, kurią jau pasirinkote, laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir pasirinkite pranešimų failus, kuriuos norite pridėti. Norėdami išskirti pasirinktus pranešimų failus, laikykite nuspaudę klavišą CTRL, tada spustelėkite pasirinktus pranešimų failus.

Nuvilkite pasirinktus pranešimus iš katalogo.

Įmeskite pranešimus į taratsidariusiame aplanke gauti laiškų Outlook Express.

Po to importuotus pranešimus galėsite valdyti taip pat, kaip įprastus Outlook Express.

1, 2, 3 importavimo proceso žingsniai iliustruojami šioje animacijoje:

Importuoti pranešimus į Outlook Express