DataNumen Zip Repair ການປຽບທຽບການແຂ່ງຂັນ

DataNumen ZIP Repair 3.2 WinRAR 5.40 Zipການກູ້ຄືນ 1.7 Stellar Phoenix Zip ການສ້ອມແປງ 3.0 ກ່ອງເຄື່ອງມືການຟື້ນຟູ ສຳ ລັບ ZIP 1.1.17 SysTools Zip ການສ້ອມແປງ 3.0 ການຟື້ນຕົວໄວ ສຳ ລັບ ZIP 2.0 Zip ສ້ອມແປງ Pro 5.1.0 Zipກູ້ຄືນ 3.0 ການສ້ອມແປງ Remo Zip ເອກະສານ 2.0 ໂຍໂຄ ZIP ການສ້ອມແປງ 1.0

ອັດຕາການຟື້ນຕົວ

ອັດຕາການຟື້ນຕົວສະເລ່ຍ * 84.98% 72.74% 76.56% 8.26% 79.99% 5.39% 8.46% 82.56% 39.12% 61.13% 61.13%
ກໍລະນີ 1 (5MB) 100% 84.62% 84.62% 61.54% 100% 53.85% 84.62% 100% 0% 84.62% 84.62%
ກໍລະນີ 2 (50MB) 96% 72% 72% 8% 96% 0% 0% 92% 84% 64% 64%
ກໍລະນີ 3 (100MB) 94.55% 92.73% 92.73% 3.64% 94.55% 0% 0% 92.73% 0% 89.09% 89.09%
ກໍລະນີ 4 (200MB) 93.69% 86.49% 86.49% 1.8% 93.69% 0% 0% 91.89% 83.78% 75.68% 75.68%
ກໍລະນີ 5 (500MB) 88.97% 78.62% 78.62% 1.38% 88.97% 0% 0% 87.59% 78.62% 68.28% 68.28%
ກໍລະນີ 6 (1GB) 77.45% 74.51% 74.51% 1.96% 77.45% 0% 0% 73.53% 66.67% 62.75% 62.75%
ກໍລະນີ 7 (2GB) 89.05% 69.34% 69.34% 1.46% 89.05% 0% 0% 87.59% 78.10% 67.15% 67.15%
ກໍລະນີ 8 (4GB) 79.72% 77.62% 77.62% 1.4% 79.72% 0% 0% 76.22% 0% 67.13% 67.13%
ກໍລະນີ 9 (8GB) 91.461% 91.4598% 91.4598% 0.012% 42.29% 0% 0% 91.45% 0% 0% 0%
ກໍລະນີ 10 (10GB) 38.89% 0% 38.19% 1.39% 38.19% 0% 0% 32.64% 0% 32.64% 32.64%

OS Support

ທຸກລຸ້ນຂອງ 32bit / 64bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Windows Server 2016 ບໍ່ຮອງຮັບ

ຄຸນນະສົມບັດອື່ນໆ

ຮອງຮັບເອກະສານແຍກ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ຮອງຮັບເອກະສານ SFX ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No
ສະກັດເນື້ອໃນເຂົ້າ ZIP ເອກະສານ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການສ້ອມແປງ ZIP ແລະເອກະສານ SFX ໃນສື່ທີ່ເສື່ອມເສຍເຊັ່ນວ່າແຜ່ນແຟັກ, Zip ແຜ່ນ, CDROM, ແລະອື່ນໆ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສະຫນັບສະຫນູນການສ້ອມແປງຊຸດຂອງ ZIP ແລະເອກະສານ SFX. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No
ສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອຊອກຫາແລະເລືອກເອົາ ZIP ແລະເອກະສານ SFX ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ໃນຄອມພີວເຕີ້ຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການຊອກຫາບາງຢ່າງ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ SFX ບໍ່ຮອງຮັບ No No No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານ drag & drop. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນຕົວກໍານົດການເສັ້ນຄໍາສັ່ງ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No