DataNumen Word Repair ການປຽບທຽບການແຂ່ງຂັນ

DataNumen Word Repair 4.2 ໜ້າ ທີ່ການສ້ອມແປງແບບປະສົມປະສານ (Word 2010)  ການຟື້ນຟູ ສຳ ລັບ ຄຳ ສັບ 5 ແກ່ນ ສຳ ລັບ ຄຳ 11.01 ການສ້ອມແປງ ຄຳ ສັບ Stellar Phoenix 5.5 ກ່ອງເຄື່ອງມືການຟື້ນຟູ ສຳ ລັບ ຄຳ ສັບ 2.5 ການກູ້ຂໍ້ມູນຂອງ SysTools 5.1 ການກູ້ຂໍ້ມູນດ່ວນ ສຳ ລັບ Microsoft Word 12.X RecoveryFIX ສຳ ລັບ ຄຳ ສັບ 11.4 WordFIX 5.65 ການສ້ອມແປງ ຄຳ ສັບ 1.0 R-Word 2 DocRepair 3.1 Word Remo ສ້ອມແປງ 2.0 ການສ້ອມແປງ Yodot DOC ສຳ ລັບ Windows 1

ອັດຕາການຟື້ນຕົວ

ອັດຕາການຟື້ນຕົວສະເລ່ຍ * 92.78% 1.50% 59.11% 67.22% 50.00% 47.22% 3.14% 38.70% 67.78% 3.00% 0.10% 5.00% 1.67% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 1
(ເອກະສານ 20KB Word 2003 doc)
100% 0% 0% 0% 100% 0% 33.30% 33.30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ກໍລະນີ 2
(ເອກະສານ 1MB Word 2003 doc)
90% 0% 5% 80% 95% 80% 40% 50% 75% 0% 0% 90% 60% 0% 0%
ກໍລະນີ 3
(ເອກະສານ 500KB Word 2007 docx)
100% 0% 70% 80% 30% 50% 0% 40% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ກໍລະນີ 4
(ເອກະສານ 1MB Word 2007 docx)
100% 0% 87% 30% 50% 65% 0% 40% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ກໍລະນີ 5
(ໄຟລ໌ 500 KB Word 2010 docx)
100% 0% 75% 85% 30% 50% 0% 50% 80% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ກໍລະນີ 6
(ເອກະສານ 1 MB Word 2010 docx)
100% 0% 100% 90% 50% 75% 0% 50% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ກໍລະນີ 7
(ເອກະສານ 2 MB Word 2010 docx)
90% 0% 70% 95% 65% 65% 0% 50% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ກໍລະນີ 8
(ເອກະສານ 1 MB Word 2013 docx)
100% 0% 100% 100% 50% 50% 0% 40% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ກໍລະນີ 9
(ເອກະສານ 5 MB Word 2013 docx)
100% 0% 70% 90% 25% 35% 0% 40% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OS Support

ແມ່ນ​ແລ້ວ Windows 32bit ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Win 8 / 8.1 / 10 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ Win 8 / 8.1 / 10 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຊະນະ 10 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ແມ່ນ​ແລ້ວ Windows 64bit ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Win 8 / 8.1 / 10 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ Win 8 / 8.1 / 10 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຊະນະ 10 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແມ່ນ​ແລ້ວ

ສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບເອກະສານ

ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຮູບແບບເອກະສານເອກະສານ Word ເຂົ້າ (doc / docx) ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ຮູບແບບເອກະສານ File Output (doc / docx) ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຮູບແບບ doc ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ doc ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ doc, docx format ບໍ່ຮອງຮັບ doc, docx format ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຮູບແບບ doc ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ doc ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ doc, docx format ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ doc ບໍ່ຮອງຮັບ

ຄວາມສາມາດໃນການເກັບຄືນວັດຖຸຈາກເອກະສານ DOCX

ກູ້ຄືນບົດເລື່ອງຕ່າງໆ
(ລວມທັງພາສາອາຊີເຊັ່ນ: ພາສາຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະອື່ນໆ)
ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ກູ້ຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ
(ລວມທັງຂະ ໜາດ, ໂຕກ້າ, ສີ, ໂຕເນີ້ງ, ຈຸດເດັ່ນ,
ຂີດກ້ອງ, ເສັ້ນດ່າງ, ຕົວ ໜັງ ສືຫຍໍ້ແລະ ຄຳ ຮອງ)
ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ກູ້ຄືນຂໍ້ຄວາມທີ່ມີຜົນກະທົບພິເສດ
(ຜົນກະທົບຂອງຕົວ ໜັງ ສື, ຂອບເຂດຕົວລະຄອນ, ການສະແດງຕົວລະຄອນ)
No ແມ່ນ​ແລ້ວ ຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຄວາມ / ຕົວ ໜັງ ສືບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ No ຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຄວາມ / ຂອບເຂດຕົວອັກສອນ / ການໃຫ້ຮົ່ມຕົວອັກສອນທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ຄວາມ / ຂອບເຂດຕົວອັກສອນ / ການໃຫ້ຮົ່ມຕົວອັກສອນທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ
ກູ້ຄືນຕາຕະລາງ
(ລວມທັງຕາຕະລາງທີ່ມີຄວາມກວ້າງແລະຖັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເນື້ອໃນຂອງຕາຕະລາງທີ່ມີຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຈຸລັງທີ່ຮວມກັນຕາມແນວນອນ / ຕັ້ງ, ຕາຕະລາງທີ່ມີຄວາມກວ້າງ / ສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ການວາງຕາຕະລາງ, ການວາງແນວນອນ / ແນວນອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຈຸລັງ)
ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ  ຕາຕະລາງທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ຄວາມກວ້າງຂອງຖັນແລະແຖວແຖວບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ກູ້ຄືນຮູບ
(ລວມທັງຂະ ໜາດ, ການຈັດລຽນ)
ການສອດຄ່ອງບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ການສອດຄ່ອງບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ກູ້ຄືນຮູບພາບຜົນກະທົບພິເສດ
(ລວມທັງຊາຍແດນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຜົນກະທົບພິເສດ)
ຜົນກະທົບພິເສດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຜົນກະທົບພິເສດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ເກັບຄືນຕາຕະລາງເນື້ອໃນ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ກູ້ຄືນ hyperlinks ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ກູ້ຄືນຫົວແລະ footer ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ ຮູບແບບ docx ບໍ່ຮອງຮັບ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ

ຄຸນນະສົມບັດອື່ນໆ

ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການສ້ອມແປງເອກະສານ Word ໃນສື່ທີ່ເສື່ອມໂຊມເຊັ່ນວ່າແຜ່ນແຟັກ, Zip ແຜ່ນ, CDROMs, ແລະອື່ນໆ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການສ້ອມແປງເອກະສານ Word. ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No
ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃນການຊອກຫາແລະເລືອກເອົາເອກະສານ Word ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ໃນຄອມພີວເຕີ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການຊອກຫາບາງຢ່າງ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ Windows Explorer, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດສ້ອມແປງເອກະສານ Word ກັບເມນູສະພາບການຂອງ Windows Explorer ໄດ້ງ່າຍ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານ drag & drop. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນຕົວກໍານົດການເສັ້ນຄໍາສັ່ງ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ