ອາການ:

ເມື່ອທ່ານtart Microsoft Outlook, ຫຼືເມື່ອທ່ານພະຍາຍາມເປີດແຟ້ມເອກະສານ (PST), ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຜິດພາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

PST ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ - 0x80040116

ບ່ອນທີ່ 'Outlook.pst' ແມ່ນຊື່ຂອງເອກະສານ Outlook PST ທີ່ຈະເປີດຫລືໂຫລດ.

ຄໍາອະທິບາຍທີ່ຊັດເຈນ:

ຂໍ້ຜິດພາດນີ້ເກີດຂື້ນຖ້າດັດສະນີຂອງເອກະສານ PST ຖືກເສຍຫາຍ. ແລະທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ DataNumen Outlook Repair ການແກ້ໄຂເອກະສານ PST ທີ່ເສີຍຫາຍແລະແກ້ໄຂບັນຫາ.

ເອກະສານ: