DataNumen Exchange Recovery ການປຽບທຽບການແຂ່ງຂັນ

ໝາຍ ເຫດ: ມost ຂອງໄຟລ໌ຂໍ້ມູນ ສຳ ລັບກໍລະນີທົດສອບແມ່ນສາມາດດາວໂລດໄດ້. ສຳ ລັບບາງເອກະສານທີ່ມີຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ຫຼາຍ, ທ່ານສາມາດເອົາມັນໄປໄດ້ ສົ່ງການຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຮົາ.
ພວກເຮົາຍັງສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນເຕັກໂນໂລຢີລະອຽດທັງ ໝົດ ກ່ຽວກັບການທົດສອບແລະສະຖິຕິ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການປຽບທຽບແມ່ນຍຸດຕິ ທຳ.

DataNumen Exchange Recovery 8.5
scanpst (ສຳ ລັບ Outlook 2007)
Kernel Recovery ສຳ ລັບ OST 7.05.01 
Recovery ToolBox ສຳ ລັບ Outlook 1.3.17.51
ໜ້າ ຕ່າງການແລກປ່ຽນກ່ອງຈົດ ໝາຍ Stellar Phoenix 4.5
EasyRecovery Professional 6.21
ການກູ້ຄືນ ສຳ ລັບ Outlook 3.0
ການກູ້ຄືນຂໍ້ DiskInternals Outlook 2.4
OST2PST 2.1
ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ສຳ ລັບ OST ເຖິງ PST 3.10.1

ອັດຕາການຟື້ນຕົວ

ອັດຕາການຟື້ນຕົວສະເລ່ຍ * 96.78% 7.72% 0.67% 0.33% 4.61% 4.56% 4.56% 51.81% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 1
(ເສຍຫາຍ 5MB OST ເອກະສານເປັນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 2
(ເສຍຫາຍ 50MB OST ເອກະສານເປັນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.40% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 3
(ເສຍຫາຍ 100MB OST ເອກະສານເປັນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.70% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 4
(ເສຍຫາຍ 500MB OST ເອກະສານເປັນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.60% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 5
(1GB ເສຍຫາຍ OST ເອກະສານເປັນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 6
(2GB ເສຍຫາຍ OST ເອກະສານເປັນຮູບແບບ Unicode)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 53.80% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 7
(4GB ເສຍຫາຍ OST ເອກະສານເປັນຮູບແບບ Unicode) Part 1 Part 2
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.40% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 8
(8GB ເສຍຫາຍ OST ເອກະສານເປັນຮູບແບບ Unicode)
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.00% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 9
(10GB ເສຍຫາຍ OST ເອກະສານເປັນຮູບແບບ Unicode)
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.60% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 10
(15GB ເສຍຫາຍ OST ເອກະສານເປັນຮູບແບບ Unicode)
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 Part 8
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 74.20% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 11
(ເສຍຫາຍ 5MB OST ໄຟລ໌ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນີໂຄດ)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.80% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 12
(ເສຍຫາຍ 50MB OST ໄຟລ໌ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນີໂຄດ)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.90% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 13
(ເສຍຫາຍ 100MB OST ໄຟລ໌ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນີໂຄດ)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.40% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 14
(ເສຍຫາຍ 500MB OST ໄຟລ໌ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນີໂຄດ)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.70% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 15
(1GB ເສຍຫາຍ OST ໄຟລ໌ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນີໂຄດ)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.40% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 16

(2GB ເສຍຫາຍ OST ໄຟລ໌ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນີໂຄດ)

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52.40% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 17
(4GB ເສຍຫາຍ OST ເອກະສານເປັນຮູບແບບ Unicode)
Part 1 Part 2
100.00% 97.00% 0.00% 0.00% 42.00% 41.00% 41.00% 41.10% 0.00% 0.00%
ກໍລະນີ 18
(4GB ເສຍຫາຍ OST ເອກະສານເປັນຮູບແບບ Unicode)
Part 1 Part 2
96.00% 96.00% 66.00% 60.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.10% 0.00% 0.00%

OS Support

ທຸກລຸ້ນຂອງ 32bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ 98 / ME ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / Server 2008 ບໍ່ຮອງຮັບ 98 / ME ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / ME / 2000 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / ME ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ Vista ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ 98 / ME ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ
ທຸກລຸ້ນຂອງ 64bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Server 2008 ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ Vista ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ

ການຄາດຄະເນແລະ OST/ ສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບ PST

ທຸກລຸ້ນຂອງ Outlook ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ
Outlook 97-2002 ຮູບແບບທີ່ບໍ່ໃຊ້ແບບ Unicode OST ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ
Outlook 2003-2010 ຮູບແບບ Unicode OST ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ
ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເອກະສານຜົນຜະລິດ PST ໃນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຢູນີໂຄດຫລືຮູບແບບ Unicode ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No
ປ່ຽນຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນິໂຄດ OST ກັບຮູບແບບ Unicode ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No
ແປງຮູບແບບ Unicode OST ກັບ PST ແບບບໍ່ເປັນຮູບແບບ Unicode ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No

ຂະຫນາດໃຫຍ່ OST ສະຫນັບສະຫນູນເອກະສານ

ແກ້ໄຂ ຂະ ໜາດ ເກີນ 2GB OST ບັນຫາເອກະສານ ໂດຍບໍ່ມີການສູນເສຍຂໍ້ມູນ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນ OST ໄຟລ໌ໃຫຍ່ເທົ່າກັບ 16777216 TB ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No
ແບ່ງອອກເປັນ ຈຳ ນວນຫລາຍ OST ຍື່ນເຂົ້າໄປໃນໄຟລ໌ຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No

ຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຄືນວັດຖຸ

ກູ້ຄືນວັດຖຸທຸກປະເພດເຂົ້າໃນ OST ແຟ້ມ, ລວມທັງຂໍ້ຄວາມທາງອີເມວ, ແຟ້ມ, posts, ການນັດຫມາຍ, ການຮ້ອງຂໍການປະຊຸມ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ລາຍການແຈກຢາຍ, ວຽກງານ, ການຮ້ອງຂໍວຽກງານ, ວາລະສານແລະບັນທຶກ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ
ເກັບຄືນຄຸນສົມບັດທັງ ໝົດ ໃນວັດຖຸ, ເຊັ່ນວ່າຫົວຂໍ້, ຂໍ້ຄວາມ, ຫາ, ຈາກ, cc, bcc, ວັນ, ແລະອື່ນໆ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ cc / bcc ບໍ່ຮອງຮັບ cc / bcc ບໍ່ຮອງຮັບ bcc / ວັນທີບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຫົວຂໍ້ / cc / bcc ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ No cc / bcc ບໍ່ຮອງຮັບ
ກູ້ຄືນຂໍ້ຄວາມຈົດ ໝາຍ ເປັນແບບ ທຳ ມະດາ, RTF ແລະ HTML ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ
ກູ້ຄືນເອກະສານຄັດຕິດ, ລວມທັງເອກະສານແລະຮູບພາບທີ່ຕິດກັບຂໍ້ຄວາມແລະຝັງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ HTML ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No
ກູ້ຄືນວັດຖຸທີ່ຝັງຢູ່, ເຊັ່ນວ່າຂໍ້ຄວາມອື່ນ, Excel Worksheets, ເອກະສານ Word, ແລະອື່ນໆ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ຂໍ້ຄວາມທີ່ຝັງຢູ່ບໍ່ຮອງຮັບ ຂໍ້ຄວາມທີ່ຝັງຢູ່ບໍ່ຮອງຮັບ ຂໍ້ຄວາມທີ່ຝັງຢູ່ບໍ່ຮອງຮັບ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No
ກູ້ຄືນສິ່ງທີ່ຖືກລົບ, ລວມທັງຂໍ້ຄວາມທາງອີເມວ, ແຟ້ມ, posts, ການນັດຫມາຍ, ການຮ້ອງຂໍການປະຊຸມ, ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ລາຍການແຈກຢາຍ, ວຽກງານ, ການຮ້ອງຂໍວຽກງານ, ວາລະສານແລະບັນທຶກ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No

ຄຸນນະສົມບັດອື່ນໆ

ຟື້ນຕົວ OST ໄຟລ໌ໃນສື່ທີ່ເສື່ອມໂຊມ, ເຊັ່ນວ່າແຜ່ນແຟັກ, Zip ແຜ່ນ, CDROM, ແລະອື່ນໆ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No
ກູ້ຄືນຊຸດຂອງ OST ໄຟ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No
ສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອຊອກຫາແລະເລືອກເອົາ OST ໄຟລ໌ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສະຫນັບສະຫນູນເມນູສະພາບການ Windows Explorer ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານ drag & drop ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນເສັ້ນຄໍາສັ່ງ (DOS prompt) ຕົວກໍານົດການ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No