DataNumen BKF Repair ການປຽບທຽບການແຂ່ງຂັນ

DataNumen BKF Repair 3.4
Kernel Recovery ສຳ ລັບ BKF 8.5.1 Stellar Phoenix BKF ຊອບແວການກູ້ຄືນ 2.0 ການກູ້ຂໍ້ມູນ ສຳ ລັບ Backup 3.0 ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ສຳ ລັບ MS Backup 1.0 SysTools BKF ການສ້ອມແປງ 5.2.0.1 ສ້ອມແປງ Backup ຂອງຂ້ອຍ 4.20
ລາຄາ+ USD149.95 USD264 USD199 USD248.5 USD199 USD134.5 USD324.93

ອັດຕາການຟື້ນຕົວ

ອັດຕາການຟື້ນຕົວສະເລ່ຍ * 99.58% 9.09% 9.09% 99.58% 9.09% 78.27% 9.09%
ກໍລະນີ 1
(ເສຍຫາຍ 5MB BKF ແຟ້ມ)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
ກໍລະນີ 2
(ເສຍຫາຍ 50MB BKF ແຟ້ມ)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
ກໍລະນີ 3
(ເສຍຫາຍ 100MB BKF ແຟ້ມ)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
ກໍລະນີ 4
(ເສຍຫາຍ 500MB BKF ແຟ້ມ)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
ກໍລະນີ 5
(1GB ເສຍຫາຍ BKF ແຟ້ມ)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
ກໍລະນີ 6
(2GB ເສຍຫາຍ BKF ແຟ້ມ)
100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%
ກໍລະນີ 7
(4GB ເສຍຫາຍ BKF ແຟ້ມ)
Part 1 Part 2 Part 3
100% 0% 0% 100% 0% 61.20% 0%
ກໍລະນີ 8
(8GB ເສຍຫາຍ BKF ແຟ້ມ)
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5
100% 0% 0% 100% 0% 61.20% 0%
ກໍລະນີ 9
(10GB ເສຍຫາຍ BKF ແຟ້ມ)
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6
100% 0% 0% 100% 0% 49.50% 0%
ກໍລະນີ 10
(15GB ເສຍຫາຍ BKF ແຟ້ມ)
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 Part 8
100% 0% 0% 100% 0% 49.50% 0%
ກໍລະນີ 11
(4GB ເສຍຫາຍ BKF ແຟ້ມ)
Part 1 Part 2 Part 3
99.80% 13.90% 13.90% 99.80% 13.90% 61% 13.90%
ກໍລະນີ 12
(4GB ເສຍຫາຍ BKF ແຟ້ມ)
Part 1 Part 2 Part 3
95.20% 95.20% 95.20% 95.20% 95.20% 56.80% 95.20%

OS Support

ທຸກລຸ້ນຂອງ 32bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ 98 / ME / NT ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / ME / NT / 2000 ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / ME / NT ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ 98 / NT / 2000 ບໍ່ຮອງຮັບ 98 / NT / 2000 ບໍ່ຮອງຮັບ 98 / ME / NT ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ
ທຸກລຸ້ນຂອງ 64bit Windows ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ

BKF ສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບ

BKF ເອກະສານທີ່ສ້າງໂດຍ NTBackup ສຳ ລັບ NT4.x / 2000 / XP / Server 2003 ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ

ສະຫນັບສະຫນູນວິທີການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ

ສຳ ຮອງປົກກະຕິ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສຳ ເນົາ ສຳ ຮອງ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ການ ສຳ ຮອງຂໍ້ມູນເພີ່ມຂື້ນ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ສຳ ຮອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນປະຈໍາວັນ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ

ຕົວເລືອກ ສຳ ຮອງຂໍ້ມູນຮອງຮັບ

ໃຊ້ວິທີການ ສຳ ຮອງແບບ ທຳ ມະດາ, ຈາກນັ້ນເລືອກ“ ຕື່ມເອກະສານ ສຳ ຮອງນີ້ໄປທີ່ການ ສຳ ຮອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ”. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ໃຊ້ວິທີການ ສຳ ຮອງແບບ ທຳ ມະດາ, ຈາກນັ້ນເລືອກ“ ປ່ຽນແທນການ ສຳ ຮອງທີ່ມີຢູ່” ຕົວເລືອກ ສຳ ຮອງ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ

ຄວາມສາມາດໃນການກູ້ຄືນວັດຖຸ

ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນຊຸດ, ປະລິມານ, ໂຄງສ້າງຂອງແຟ້ມແລະແຟ້ມເອກະສານໃນ BKF ຍື່ນ. ແມ່ນ​ແລ້ວ ປະລິມານ, ໂຄງສ້າງຂອງໂຟນເດີທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ປະລິມານ, ໂຄງສ້າງຂອງໂຟນເດີທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ຊຸດຂໍ້ມູນ, ປະລິມານທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ຊຸດຂໍ້ມູນ, ປະລິມານທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ບໍລິມາດທີ່ບໍ່ຮອງຮັບ ໂຄງສ້າງຂອງແຟ້ມບໍ່ໄດ້ຮອງຮັບ
ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນຫຼາຍຊຸດແລະຫລາຍໆຂໍ້ມູນ BKF ໄຟລ໌. ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ

ຄຸນນະສົມບັດອື່ນໆ

ການສ້ອມແປງ BKF ໄຟລ໌ໃນສື່ທີ່ເສື່ອມໂຊມ, ເຊັ່ນວ່າແຜ່ນແຟັກ, Zip ແຜ່ນ, CDROM, ແລະອື່ນໆ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No
ການສ້ອມແປງມັດ ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No
ບໍ່ຕ້ອງມີສິດທິຜູ້ບໍລິຫານໃດໆ ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແລ້ວ
ຄົ້ນຫາແລະເລືອກເອົາ BKF ໄຟລ໌ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No
ການເຊື່ອມໂຍງເມນູສະພາບຂອງ Windows Explorer. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານ drag & drop. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No No No No
ສະຫນັບສະຫນູນເສັ້ນຄໍາສັ່ງ (DOS prompt) ຕົວກໍານົດການ. ແມ່ນ​ແລ້ວ No No ແມ່ນ​ແລ້ວ No No No