ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ເອກະສານ ເລືອກຂະຫນາດ ດາວໂຫລດ
DataNumen Access Repair 3.8 daccr.exe 9.25MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Excel Repair 3.6 dexcelr.exe 8.30MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Word Repair 4.2 dwordr.exe 8.54MB ດາວໂຫລດ
DataNumen PowerPoint Recovery 1.5 dpptr.exe 8.36MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Outlook Repair 8.6 dolkr.exe 12.4MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Outlook Express Repair 2.5 doer.exe 6.18MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Outlook Express Undelete 2.2 doeu.exe 1.66MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Outlook Express Drive Recovery 1.0 doedr.exe 1.27MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Exchange Recovery 8.6 dexr.exe 12.2MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Outlook Drive Recovery 8.6 dodr.exe 11.1MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Outlook Password Recovery 1.2 dopr.exe 6.51MB ດາວໂຫລດ
DataNumen BKF Repair 3.4 dbkfr.exe 7.72MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Zip Repair 3.5 dzipr.exe 7.9MB ດາວໂຫລດ
DataNumen TAR Repair 3.0 dtar.exe 7.61MB ດາວໂຫລດ
DataNumen CAB Repair 2.4 dcabr.exe 6.44MB ດາວໂຫລດ
DataNumen RAR Repair 3.5 drar.exe 7.77MB ດາວໂຫລດ
DataNumen SQL Recovery 6.0 dsr.exe 7.96MB ດາວໂຫລດ
DataNumen DBF Repair 2.9 ddbfr.exe 7.66MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Oracle Recovery 1.0 dorcr.exe 1.49MB ດາວໂຫລດ
DataNumen PDF Repair 3.0 dpdfr.exe 8.34MB ດາວໂຫລດ
DataNumen DWG Recovery 3.0 ddwgr.exe 60.5MB ດາວໂຫລດ
DataNumen PSD Repair 2.9 dpsdr.exe 7.85MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Data Recovery 2.4 ddr.exe 11.2MB ດາວໂຫລດ
DataNumen NTFS Undelete 2.0 dntu.exe 1.46MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Office Repair 5.5 dofr.exe 27.5MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Database Recovery 2.7 ddbr.exe 11MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Archive Repair 3.8 darcr.exe 16.3MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Disk Image 2.2 ddki.exe 5.79MB ດາວໂຫລດ
DataNumen Backup 1.7 dbkup.exe 6.54MB ດາວໂຫລດ
DataNumen File Splitter 1.2 dfsp.exe 5.12MB ດາວໂຫລດ