ໃບອະນຸຍາດມີຢູ່ຕະຫຼອດເວລາບໍ?

YES, ໃບອະນຸຍາດແມ່ນ ຕະຫຼອດໄປ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ:

  1. ຕະຫຼອດໄປ
  2. ບໍ່ ຈຳ ກັດເວລາ
  3. ສ້ອມແປງ ບໍ່ຈໍາກັດ ຈໍານວນຂອງໄຟລ໌.

ມັນ​ແມ່ນ ບໍ່ ໃບອະນຸຍາດທີ່ລົງທະບຽນ.