ໂປຣແກຣມຂອງເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນ MacOS ບໍ?

ເຖິງແມ່ນວ່າໂປແກຼມຂອງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ macOS, ແຕ່ມັນຍັງສາມາດແກ້ໄຂໄຟລ໌ Mac ໄດ້. ກະລຸນາເບິ່ງ https://www.datanumen.com/knowledgebase/can-i-use-your-software-to-repair-a-corrupt-mac-file/ ສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.