ເປັນຫຍັງຫຼາຍໆວັນທີ່ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສ້ອມແປງຖືກ ກຳ ນົດໃຫ້ເປັນ 1900-01-01?

ຖ້າຂໍ້ມູນວັນທີ່ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນເດີມບໍ່ຖືກຕ້ອງ, DataNumen DBF Repair ຈະ ກຳ ນົດຄ່າຂອງພວກມັນໃຫ້ກັບຄ່າທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້ກ່ອນ, ເຊັ່ນ 1900-01-01. ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ DataNumen DBF Repair ຈາກການເຮັດແນວນັ້ນໂດຍການປິດການໃຊ້ງານ "ການສ້ອມແປງວັນທີທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ" ທາງເລືອກໃນ "ຕົວເລືອກ" tab