ວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ“ ແບ່ງປັນການລະເມີດ”?

ການລະເມີດການແບ່ງປັນຈະເກີດຂື້ນເມື່ອທ່ານ ກຳ ລັງສ້ອມແປງແຟ້ມເອກະສານທີ່ຖືກຄອບຄອງໂດຍໂປຼແກຼມອື່ນ.

ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາແນະ ນຳ ໃຫ້ທ່ານເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ເຮັດ ສຳ ເນົາເອກະສານສໍ້ລາດບັງຫຼວງເດີມ.
  2. ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໃນການສ້ອມແປງ ສຳ ເນົາແທນເອກະສານຕົ້ນສະບັບ.