ວິທີການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໃບອະນຸຍາດຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວ?

ທ່ານສາມາດຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດໂດຍ:

1. ສtart ຊອບແວ.
2. ໄປທີ່ແທັບ“ About”.
3. ຢູ່ເຄິ່ງກາງຂອງແຖບ, ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນໃບອະນຸຍາດຂອງທ່ານ.
4. ກະລຸນາກົດປຸ່ມ“ Deactivate License” ເພື່ອສ້າງເອກະສານຮ້ອງຂໍການເຄື່ອນໄຫວ.
5. ກະລຸນາສົ່ງເອກະສານໃຫ້ພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ ສຳ ເລັດຂັ້ນຕອນການປິດການ ນຳ ໃຊ້ ສຳ ລັບທ່ານ.