ມີຫຍັງເກີດຂື້ນຫລັງຈາກທີ່ຂ້ອຍສົ່ງຄໍາສັ່ງ?

ໂດຍທົ່ວໄປ, ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຜະລິດຕະພັນໄດ້ເຕັມຮູບແບບ ທັນທີ ຫຼັງຈາກສົ່ງແບບຟອມສັ່ງຊື້ online ແລ້ວ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບແບບເຕັມຮູບແບບຂອງທ່ານ ... ຫຼືຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບແລ້ວost ມັນ (Hey, ມັນເກີດຂື້ນ! please …ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ພະແນກຂາຍຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຂຽນຊື່, ທີ່ຢູ່, ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ແລະເລກຢືນຢັນການສັ່ງຊື້ (ຖ້າທ່ານມີມັນ).

ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານ.