ທ່ານສະເຫນີລາຄາຜ່ອນການສຶກສາບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາສະ ເໜີ ສ່ວນຫຼຸດ ສຳ ລັບນັກຮຽນແລະພະນັກງານໃນອົງການຈັດຕັ້ງການສຶກສາ, ລວມທັງອົງກອນການສຶກສາເອງ. ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມ ທີ່ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

ໝາຍ ເຫດ: ກະລຸນາໃຫ້ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນການມີສິດໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດ.