ຂ້ອຍ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຖອນການຕິດຕັ້ງແບບ demo ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງເວີຊັນເຕັມບໍ?

ສຳ ລັບຜະລິດຕະພັນລຸ້ນລ້າສຸດຂອງພວກເຮົາ, ຜູ້ຕິດຕັ້ງເວີຊັ່ນເຕັມຈະຕິດຕັ້ງແບບ demo ໂດຍອັດຕະໂນມັດກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງໄຟລ໌ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າທ່ານພົບບັນຫາໃດໆໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ຄວນຈະຍົກເລີກການສະແດງຕົວຢ່າງກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງລຸ້ນເຕັມ.