ຂ້ອຍສາມາດຜະລິດຖານຂໍ້ມູນຄົງທີ່ໃນຮູບແບບ Access 95/97 ໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ກະລຸນາເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ກົດ“ ຕົວເລືອກຕ່າງໆ”, ຈາກນັ້ນກົດ“ ຕົວເລືອກຂັ້ນສູງ”.
  2. ເລືອກ“ ຮູບແບບຖານຂໍ້ມູນຜົນໄດ້ຮັບ” ເພື່ອ“ Microsoft Access 95/97 format”.
  3. ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດເລືອກຖານຂໍ້ມູນ Access ຂອງທ່ານທີ່ເສີຍຫາຍແລະແກ້ໄຂມັນ. ຮູບແບບຖານຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດຈະເປັນຮູບແບບ Microsoft Access 95/97.