ຂ້ອຍຈັດຮູບແບບການຂັບຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຍັງສາມາດກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ Outlook ຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ?

ແມ່ນ​ແລ້ວ, ຢ່າງແທ້ຈິງ. ກະລຸນາຢ້ຽມຊົມ https://www.datanumen.com/blogs/3-smart-ways-to-recover-outlook-emails-from-a-formatted-drive-or-disk/ ສຳ ລັບຂໍ້ມູນລະອຽດ.