Symptom:

Wann Dir benotzt DBCC CHECKDB mat REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS Parameter fir eng korrupt .MDF Datebank ze reparéieren, sou:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

Dir gesitt déi folgend Fehlermeldung:

Msg 8921, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
Kontroll ofgeschloss. E Feeler gouf festgestallt beim Fakten sammelen. Méiglecherweis tempdb aus dem Raum oder e Systemtabelle ass onkonsequent. Préift virdrun Feeler.
Msg 8998, Niveau 16, Staat 2, Linn 8
Säitefehler op de GAM-, SGAM- oder PFS Säiten vermeiden Allokatiounsintegritéitskontrollen an der Datebank ID 39 Säiten vun (1: 0) op (1: 8087). Gesinn aner Feeler fir Ursaach.
CHECKDB huet 1 Allocatiounsfeeler a 0 Konsistenzfeeler fonnt, déi net mat engem eenzegen Objet verbonne sinn.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 157) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 3, Index ID 1, Partition ID 196608 higewisen, Unitéit ID 196608 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 1 Allocatiounsfeeler an 0 Konsistenzfeeler an der Tabell 'sys.sysrscols' (Objet ID 3) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 131) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 5, Index ID 1, Partition ID 327680 higewisen, Unitéit ID 327680 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 1 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysrowsets' (Objet ID 5) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 21) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 7, Index ID 1, Partition ID 458752 higewisen, Unitéit ID 458752 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 18) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 7, Index ID 2, Partition ID 562949953880064 higewisen, Unitéit ID 562949953880064 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysallocunits' fonnt (Objet ID 7).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 12) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 8, Index ID 0, Partition ID 524288 higewisen, Unitéit ID 524288 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 1 Allocatiounsfeeler an 0 Konsistenzfeeler an der Tabell 'sys.sysfiles1' (Objet ID 8) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 137) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 20, Index ID 1, Partition ID 281474978021376 higewisen, Unitéit ID 281474978021376 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 1 Allokéierungsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sys fonntdbfiles '(Objet ID 20).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 152) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 23, Index ID 1, Partition ID 281474978217984 higewisen, Unitéit ID 281474978217984 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 1 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysphfg' (Objet ID 23) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 154) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 24, Index ID 1, Partition ID 281474978283520 higewisen, Unitéit ID 281474978283520 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 1 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysprufiles' fonnt (Objet ID 24).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 92) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 27, Index ID 1, Partition ID 281474978480128 higewisen, Unitéit ID 281474978480128 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 288) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 27, Index ID 2, Partition ID 562949955190784 higewisen, Unitéit ID 562949955190784 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 96) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 27, Index ID 3, Partition ID 844424931901440 higewisen, Unitéit ID 844424931901440 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB huet 3 Allokatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysowners' fonnt (Objet ID 27).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 102) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 29, Index ID 1, Partition ID 281474978611200 higewisen, Unitéit ID 281474978611200 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 1 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysprivs' fonnt (Objet ID 29).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 117) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 34, Index ID 1, Partition ID 281474978938880 higewisen, Unitéit ID 281474978938880 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 295) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 34, Index ID 2, Partition ID 562949955649536 higewisen, Unitéit ID 562949955649536 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 368) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 34, Index ID 3, Partition ID 844424932360192 higewisen, Unitéit ID 844424932360192 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 123) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 34, Index ID 4, Partition ID 1125899909070848 higewisen, Unitéit ID 1125899909070848 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB huet 4 Allocatiounsfeeler an 0 Konsistenzfeeler an der Tabell 'sys.sysschobjs' fonnt (Objet ID 34).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 108) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 41, Index ID 1, Partition ID 281474979397632 higewisen, Unitéit ID 281474979397632 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 245) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 41, Index ID 2, Partition ID 562949956108288 higewisen, Unitéit ID 562949956108288 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB huet 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsistenzfeeler an der Tabell 'sys.syscolpars' (Objet ID 41) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 10) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 44, Index ID 1, Partition ID 281474979594240 higewisen, Unitéit ID 281474979594240 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 286) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 44, Index ID 2, Partition ID 562949956304896 higewisen, Unitéit ID 562949956304896 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB fonnt 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysnsobjs' (Objet ID 44).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 76) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 50, Index ID 1, Partition ID 281474979987456 higewisen, Unitéit ID 281474979987456 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 292) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 50, Index ID 2, Partition ID 562949956698112 higewisen, Unitéit ID 562949956698112 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 294) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 50, Index ID 3, Partition ID 844424933408768 higewisen, Unitéit ID 844424933408768 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB huet 3 Allocatiounsfeeler an 0 Konsistenzfeeler an der Tabell 'sys.sysscalartypes' (Objet ID 50) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 125) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 54, Index ID 1, Partition ID 281474980249600 higewisen, Unitéit ID 281474980249600 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 284) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 54, Index ID 2, Partition ID 562949956960256 higewisen, Unitéit ID 562949956960256 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB huet 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysidxstats' fonnt (Objet ID 54).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 141) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 55, Index ID 1, Partition ID 281474980315136 higewisen, Unitéit ID 281474980315136 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 55) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 55, Index ID 2, Partition ID 562949957025792 higewisen, Unitéit ID 562949957025792 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysiscols' fonnt (Objet ID 55).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 13) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 58, Index ID 1, Partition ID 281474980511744 higewisen, Unitéit ID 72057594037993472 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 84) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 58, Index ID 2, Partition ID 562949957222400 higewisen, Unitéit ID 72057594038059008 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB huet 2 Allokéierungsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysbinobjs' fonnt (Objet ID 58).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 129) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 60, Index ID 1, Partition ID 281474980642816 higewisen, Unitéit ID 281474980642816 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1:45) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 60, Index ID 1, Partition ID 281474980642816 higewisen, Unitéit ID 71776119065149440 (Typ LOB Daten) , awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsistenzfeeler an der Tabell 'sys.sysobjvalues' (Objet ID 60) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 88) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 64, Index ID 1, Partition ID 281474980904960 higewisen, Unitéit ID 281474980904960 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 243) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 64, Index ID 2, Partition ID 562949957615616 higewisen, Unitéit ID 562949957615616 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB huet 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsistenzfeeler an der Tabell 'sys.sysclsobjs' fonnt (Objet ID 64).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 15) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 69, Index ID 1, Partition ID 281474981232640 higewisen, Unitéit ID 72057594039697408 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 39) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 69, Index ID 2, Partition ID 562949957943296 higewisen, Unitéit ID 72057594039762944 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 290) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 69, Index ID 3, Partition ID 844424934653952 higewisen, Unitéit ID 72057594039828480 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB huet 3 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysrts' (Objet ID 69) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 98) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 74, Index ID 1, Partition ID 281474981560320 higewisen, Unitéit ID 281474981560320 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 100) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 74, Index ID 2, Partition ID 562949958270976 higewisen, Unitéit ID 562949958270976 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB huet 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.syssingleobjrefs' fonnt (Objet ID 74).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 104) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 75, Index ID 1, Partition ID 281474981625856 higewisen, Unitéit ID 281474981625856 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 106) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 75, Index ID 2, Partition ID 562949958336512 higewisen, Unitéit ID 562949958336512 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB huet 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysmultiobjrefs' fonnt (Objet ID 75).
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 33) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 90, Index ID 1, Partition ID 281474982608896 higewisen, Unitéit ID 72057594038583296 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 81) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 90, Index ID 2, Partition ID 562949959319552 higewisen, Unitéit ID 72057594038648832 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB huet 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysqnames' (Objet ID 90) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 49) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 91, Index ID 1, Partition ID 281474982674432 higewisen, Unitéit ID 72057594038779904 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 35) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 91, Index ID 2, Partition ID 562949959385088 higewisen, Unitéit ID 72057594038845440 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysxmlcomponent' (Objet ID 91) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 83) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 92, Index ID 1, Partition ID 281474982739968 higewisen, Unitéit ID 72057594038976512 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 1 Allocatiounsfeeler an 0 Konsistenzfeeler an der Tabell 'sys.sysxmlfacet' (Objet ID 92) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 130) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 93, Index ID 1, Partition ID 281474982805504 higewisen, Unitéit ID 72057594039107584 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 22) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 93, Index ID 2, Partition ID 562949959516160 higewisen, Unitéit ID 72057594039173120 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
CHECKDB huet 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'sys.sysxmlplacement' (Objet ID 93) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 114) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 97, Index ID 1, Partition ID 281474983067648 higewisen, Unitéit ID 72057594038190080 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 134) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 97, Index ID 2, Partition ID 562949959778304 higewisen, Unitéit ID 72057594038255616 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB huet 2 Allocatiounsfeeler an 0 Konsistenzfeeler an der Tabell 'sys.sysbinsubobjs' fonnt (Objet ID 97).
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
Msg 8939, Niveau 16, Staat 98, Linn 8
Dësch Feeler: Objet ID 99, Index ID 0, Partition ID 0, allocéieren Eenheet ID 6488064 (Typ System allocation data), Säit (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) ausgefall. Wäerter sinn 2057 a -4.
CHECKDB huet 5 Allocatiounsfeeler an 28 Konsequenzfeeler an der Tabell '(Object ID 99)' (Objet ID 99) fonnt.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 120) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 245575913, Index ID 0, Partition ID 72057594040549376 higewisen, Unitéit ID 72057594045792256 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1:118) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 245575913, Index ID 0, Partition ID 72057594040549376 higewisen, Unitéit ID 72057594045857792 (Typ LOB Daten) , awer et gouf net am Scan festgestallt.
Konnt dëse Feeler net reparéieren.
Msg 2575, Niveau 16, Staat 1, Linn 8
D'Index Allocation Map (IAM) Säit (1: 126) gëtt vum nächsten Zeiger vun der IAM Säit (0: 0) an der Objet ID 245575913, Index ID 2, Partition ID 72057594040614912 higewisen, Unitéit ID 72057594045923328 (Typ In-row Daten), awer et gouf net am Scan festgestallt.
Dëse Feeler ze reparéieren erfuerdert aner Feeler fir d'éischt ze korrigéieren.
CHECKDB fonnt 3 Allokéierungsfeeler an 0 Konsequenzfeeler an der Tabell 'TestTable' (Objet ID 245575913).
CHECKDB fonnt 58 Allocatiounsfeeler an 28 Konsequenzfeeler an der Datebank 'xxxx'.

wou 'xxxx' den Numm vun der korrupter MDF-Datebank ass, déi gefléckt gëtt.

Dëst ass en allocationsfeeler well et Problemer mat den IAM Säiten entspriechend Msg 2575 Fehler.

Screenshot vu Feelermeldung:

Genau Erklärung:

D'Daten an der MDF Datei ginn als Säiten gespäichert, all Säit ass 8KB. D'Index Allocation Map (IAM) Säit gëtt benotzt fir d'Säiten an der MDF Datei ze verdeelen, a si sinn als Lëscht verlinkt.

Wann den DBCC CHECKDB Kommando déi verlinkt Lëscht vun den IAM Säiten fënnt sinn ongülteg an et kann de Problem net korrigéieren, da bericht dëse Feeler.

Dir kënnt eist Produkt benotzen DataNumen SQL Recovery fir d'Daten aus der korrupter MDF Datei ze recuperéieren an dëse Feeler ze léisen.

Beispill Dateien:

Probe korrupte MDF Dateien déi de Msg 2575 Feeler:

SQL Server Versioun Korrupt MDF Datei MDF Datei fixéiert vun DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Feeler2.mdf Feeler2_fixed.mdf

 

Referenzen:

1. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/errors-events/mssqlserver-2575-database-engine-error?view=sql-server-ver15